- Det gjelder å gjøre tiltak som ikke medfører varig skade på norsk næringsliv

Publisert

Det er stor uenighet om det grønne skiftet blant landets mest taleføre og taletrengte investorer. Dagsavisen har vært i kontakt med Øystein Stray Spetalen, Jan Haudemann-Andersen, Petter Stordalen og Jens Ulltveit Moe. De er alle opptatt av å tjene penger på sine investeringer, men har veldig forskjelig syn på hva Norge kan og bør gjøre for å innfri klimamålene.

Investoren Øystein Stray Spetalen mener det norske velferdssamfunnet ikke kan opprettholdes hvis Norge blir et nullutslippssamfunn.

- Dersom Norge skulle bli et nullutslippssamfunn og nedlegge oljevirksomheten, vil det få store konsekvenser for norsk næringsliv. Velferdssamfunnet vil kollapse og Norge vil ha en levestandard som landene i Øst-Europa, skriver Spetalen i en e-post til Dagsavisen.

Han mener det avgjørende for CO2-utslippene avgjøres av hva som gjøres i de store industrilandene.

- Dersom Norge kutter til null CO2-utslipp er det ingen lommekalkulator i verden som har nok nuller etter komma til å regne ut effekten det har på et eventuelt temperaturfall, skriver Spetalen videre.

Jan Haudemann-Andersen er en selverklært klimaskeptiker, men det hindrer ham ikke i å investere i fornybart hvis han ser gode økonomiske muligheter.

– Vi har blant annet vært med på å redde REC, og vært med på etableringen av hydrogenselskapet NEL. Alternativene til bensin-og dieseldrevne biler, først og fremst elektrisitetsdrevne men også hydrogendrevne biler, er et mer effektivt alternativ i økonomisk forstand, og som ikke direkte slipper ut CO2, sier han til Dagsavisen.

Jens Ulltveit-Moe er derimot ikke i tvil om at klimaendringene er menneskeskapte, og han mener at klimaavgifter bare er gunstige for norsk næringsliv.

– Det er et stort problem at avgiftene er altfor lave. Drivstoffprisene burde vært vesentlig høyere. Jo høyere de er, jo bedre blir konkurranseevnen til norsk industri, og det er fordi vi har ren og billig kraft, sier Ulltveit-Moe til Dagsavisen.

Han får i stor grad følge av Petter Stordalen som mener at næringslivet trenger et dytt i miljøvennlig retning av staten.

- Men avgiftene må være smarte slik at de bidrar til forbedring uten å gjøre norske bedrifter mindre konkurransedyktige internasjonalt, sier Stordalen.

Les hele saken på Dagsavisen.no

Les også: