- Det er viktig for energisystemene våre at vi jobber med effekt

Publisert

Torsdag og fredag denne uken arrangerer NVE Energidagene på Fornebu. Her har de samlet energibransjen, samt viktige politiske aktører som olje- og energiminister Terje Søviknes. enerWE er tilstede for å rapportere fra hva som opptar bransjetoppene.

Olje- og energiminister Terje Søviknes åpnet konferansen med et foredrag der han tok for seg status i bransjen, samt utfordringene han så fremover.

- Det skjer enormt mye i klimabransjen, spesielt med det klimabakteppet vi har, sa olje- og energiminister Terje Søviknes.

Han begynte med å ta for seg oversvømmelsene på sørlandet.

- Vi har utfordringer knyttet til det naturgitte rundt oss, flom og regn knyttet til ekstremvær. Det er store midler som kreves i fremtiden for å forebygge i størst mulig grad, men med 4000 vassdrag og kuppert terreng kan vi aldri bevilge oss helt ut av problemet, sier Søviknes.

Han la likevel til at hvis det skulle oppstå situasjoner som tilsier det, så er det fullt mulig å gå inn med ekstra bevilgningen.Oppstår det situasjoner med ektraordinære tiltak så er vi der og har muligheter til å gå inn med ekstra bevilgninger. Samtidig poengterte han at det også kan være mye å hente ut på også dette området i vannkraftverkene.

- Regulering og vannkraftutbygging kan være god flomsikring, sier Søviknes.

Tilrettelegging for datasentere

- Vi er i en unik situasjon i Norge. Vi har overskudd av fornybar kraft. Det gir oss muligheter, sier energiministeren.

Han trakk blant annet frem datasentere og datalagring som en god fremtidsrettet mulighet der Norge burde ha alle muligheter for å lykkes.Muligheter knyttet til datasentere

- Vi har ren kraft, overskudd av kraft og kjølig klima. Vi har alle muligheter til å ta en posisjon i dette markedet, sier Søviknes.

Han knyttet dette opp mot regjeringens forslag til nytt statsbudsjett der de foreslår å frita utstyr fra eiendomsskatt. Det har vært et usikkerhetsmoment for aktører som vurderer å satse på datasentere i Norge.

- Vi kutter på utstyr, som for eksempel utstyr i datasenter, sier Søviknes.

Kraftskatten

Samtidig erkjente han at statsbudsjettet ikke bare inneholdt gode nyheter som er godt mottatt i kraftbransjen.

- Å redusere selskapsskatten bidrar positivt, men for vannkraftbransjen ligger det også en nedside i at vi øker grunnrenteskatten. Jeg skjønner dette, sier Søviknes.

Han lovte imidlertid å være lydhør fra innspill fra bransjen, og jobbe mer på denne fronten.

- Vi lytter til dere, selv om vi av og til ikke klarer å oppfylle deres forventninger. Sånn er det, og det vet dere, sier energiministeren.

Vindkraft

- Det bygges nå ut mer fornybar energi enn på 25 år, sier Søviknes.

Totalt dreier det seg om rundt 13,2 MWh med ny fornybar kraft. Mye av dette er innen vindkraft.

Energiministeren har stor tro på at vindkraft blir et viktig marked for Norge og norske bedrifter, men poengterte at det kanskje først og fremst er innen leverandørdelen av bransjen. Han viste spesielt til mulighetene som havbasert vindkraft åpner opp nå som Statoil med sin Hywind-åpning i går har vist at det fungerer å satse på havvind også der det er dypt vann.

- Det som skjedde i går mener jeg var en historisk dag. Det er en ny dimmensjon når vi går fra bunnfast til flytende installasjoner, sier Søviknes.

Han mener at det også bare er et spørsmål om tid før dette kan bygges ut uten subsidier, og viste til at de første anbudene i Tyskland allerede er der.

Utenlandskabler

Han kom også innom utenlandskablene som nå bygges, og trakk frem at dette egentlig ikke er noe nytt.

- Det handler om å fremskaffe energien vi trenger, til lavest mulig pris med best mulig sikkerhet, sier Søviknes.

Han la til at vi i har hatt en slik strømutveksling med våre nordiske naboland i flere år.

Effektprising

Mens energiministeren pratet kom nyheten om at NVE går inn for effektprising. Det blir nok ikke aktuelt før omtrent 2021, men er nok noe mange forbrukere i første omgang vil reagere litt negativt på.

Energiministeren var imidlertid klar på at det er nødvendig, og at det til syvende og sist kommer også forbrukerne tilgode.

- Det er viktig for energisystemene våre at vi jobber med effekt, sier Søviknes.

Kraftbransjen står foran en investering på hele 140 milliarder kroner for å oppgradere strømnettet. Dersom forbrukerne blir flinkere til å redusere effekttoppene kan denne investeringen dempes noe, og i såfall blir ikke økningen i nettleien så høy som den opprinnelige prognosen tilsier.

- Det er store kostnader på nettutbyggingen som står foran oss, og hvis vi kan ta ned noe av det kommer det forbrukerne til gode, sier Søviknes.