- Det er stor forskjell på det å satse på konsulenttimer og det å satse på softwareutvikling

Publisert

Etter å ha jobbet med risikostyring i mange år, startet han og Richard Heyerdahl Proactima AS i 2003. Nå har de nylig overlatt lederstolen til tungvekteren Trond Winther, men begge de to gründerne er fortsatt aktive i selskapet.

Ettersom årene gikk, økte oppdragsmengden og frustrasjonen over at det ikke fantes god software på markedet, særlig innenfor risikostyring. Dermed startet arbeidet som mange år senere resulterte i UXRisk – en løsning som digitaliserer kundenes risikostyring og som knytter sammen risikostyringsinformasjon på tvers av fagdisipliner og forretningsområder.

En lang reise

Først utviklet de en tradisjonell softwareløsning som løste en del av utfordringen. Softwaren fikk navnet Webrisk.

– Vi fikk en del kunder, men var ikke fornøyd og bestemte oss derfor for å satse videre. Vi ansatte medarbeidere med lang erfaring fra softwareutvikling og etter kort tid sa de overraskende at produktet var «en ganske god pilot», mimrer Steen Wiencke og drar på smilebåndet.

Det ble en lang diskusjon.

- Vi forstod at dersom vi skulle få til et forbedret produkt, måtte vi legge oss i front på teknologisiden, sier Steen Wiencke. Selskapet samarbeidet en periode med et indisk selskap, men innså raskt at det var behov for et eget team i Norge.

Alt så lyst ut. Men så kom nedturen i oljebransjen. Det rammet også Proactima – bare et halvt år før den kommersielle lanseringen av softwaren.

Men nedturen hadde også noen positive sider.

– Vi kjører 100 prosent i skyen. For tre år siden var ikke en tradisjonell oljenæring klar for skyløsninger. Det er de nå. Det er stor forskjell på det å satse på konsulenttimer og det å satse på softwareutvikling.

Vi spør om han underveis har angret på denne satsningen.

– Vi hadde jo ingen garanti for at vi skulle lykkes med softwaren. Jeg angret ikke, men i de vanskelige årene var det mange ulike syn i selskapet, sier Steen Wiencke.

Han understreker at det er for tidlig å si at det har vært en braksuksess.

– Men softwaren åpner mange dører. Vi har et verktøy som kan digitalisere hele vårt fagområde. Denne diskusjonen kommer du ikke inn i dersom du bare er bruker av software.

Han forteller også at selskapet har bygget verdifull kompetanse på teknologi knyttet til eget fagfelt.

– Jeg hadde ikke hatt den samme forståelsen for hva som skal til for å ha en effektiv digitaliseringsprosess uten å ha vært med på denne reisen.

Han fortsetter:

– Det er mye av vårt fag som er digitalisering fra papir til Word og Excel, men det er ikke en effektiv digitalisering.

Han forteller at man selvfølgelig kan kjøre prosjekter og bruke kunstig intelligens for å dra ut relevant informasjon av data, men at det er langt mer effektivt å gjøre data sporbar i utgangspunktet.

Oljenedturen har tvunget industrien til å jobbe mer effektivt. Hermann Steen Wiencke forteller at det har gitt Proactima god hjelp i innsalgsprosessene.

– Ja, industrien ser nå at tid og kost er en større utfordring. Da må software henge sammen, på tvers av fagdisipliner. Det er dette vi mener vi løser.

Vil ut i verden

Et konsulenthus er ikke veldig skalerbart. Men software kan i teorien skaleres til det uendelige. Vi spør derfor om hva de har satt som mål for softwaresatsningen.

– Steg 2 er å nå ut i hele verden, men det er ikke Proactima skapt for å realisere. Her kreves det en ekstern investor som kan sette opp et eget selskap. Steg 1 er å bruke softwaren som et verktøy knyttet opp mot konsulentvirksomheten for å støtte utvikling av kunden.

Han forteller at softwaresatsningen i de vanskelige årene var krevende, men at den har gitt Proactima store konkurransefortrinn.

– Nå har vi fått noen store kontrakter knyttet til digitalisering av arbeidsprosesser knyttet til risikostyring og barrierestyring. Vi hadde aldri fått denne posisjonen uten å ha en egen software, avslutter han.

-- 

Om UXRisk: «Fra risikorapportering til risikostyring

  • En kommersiell løsning for helhetlig risikostyring
  • Kan enkelt settes opp for å dekke alle deler av risikostyringen i en virksomhet inkludert prosjektrisiko, enterpriserisiko, operasjonell risiko, Management of Change, hendelsesrapportering, avviksrapportering, osv
  • Mulighet for å utvide med moduler som dekker hendelsesrapportering, oppfølging av tilsyn, revisjoner, aksjonsoppfølging og andre aktiviteter
  • UXRisk har en moderne arkitektur og drar fordeler av teknologiutviklingen knyttet til nye skytjenester, effektive leveransemodeller og moderne visualiseringsløsninger
  • UXRisk er løftet frem som globalt ledende på bruk av skyteknologi på Microsoft sin årlige BUILD conference, både i 2017 og i 2016. (Build er Microsofts årlige lanseringskonferanse i Los Angeles).