– Det er skuffende at regjeringen fortsetter å svekke vannkraftens konkurranseevne gjennom økt skatt

Publisert

Da Regjeringen la frem sitt statsbudsjett i dag, var en av gladnyhetene at selskapsskatten kuttes fra 23 til 22 prosent. Det hjelper imidlertid ikke for olje og energibransjen. Som enerWE kunne rapportere tidligere i dag, så økes oljeskatten tilsvarende, og for vannkraftverkene settes skatten opp med mer enn det selskapsskatten senkes.

Nå reagerer interesseorganisasjonen Energi Norge.

- Klimavennlig vannkraftproduksjon vil bli beskattet med over 20 milliarder kroner neste år, basert på foreslått statsbudsjett. Mens øvrig næringsliv får skattelettelse, opplever vannkraften det motsatte. Hvis Norge skal vokse innen fornybar energi, må særskatten ned, mener Energi Norge.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke grunnrenteskatten på vannkraftproduksjon med 1,3 prosentpoeng til 37 prosent, som overkompenserer for effekten av redusert selskapsskatt. Siden 2014 er grunnrenteskatten økt med 7,0 prosentpoeng.

– Det er skuffende at regjeringen fortsetter å svekke vannkraftens konkurranseevne gjennom økt skatt, samtidig som regjeringens nylig utnevnte ekspertutvalg skal vurdere nettopp vannkraftskatten. Dette svekker grunnlaget for nødvendige investeringer i vannkraften, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Energi Norge har påpekt dette problemet over lengre tid, og regjeringen valgte derfor tidligere i år å nedsette et ekspertutvalg som skal vurdere dagens intrikate skattesystem for vannkraftproduksjon. Utvalget ledes av tidligere NVE-direktør Per Sanderud og skal levere sin rapport innen oktober 2019.

– Vi trenger en reform av skattesystemet som sikrer at samfunnsøkonomiske vannkraftprosjekter blir gjennomført. Vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og leverer 96 prosent av strømproduksjonen. Med dagens forslag svekkes vannkraften i konkurranse med andre teknologier både i Norge og våre naboland. Konsekvensen kan bli at gamle vannkraftverk ikke blir modernisert og at nye prosjekter legges på is, sier Ulseth.

Også det internasjonale energibyrået IEA har oppfordret norske myndigheter til å se nærmere på vannkraftskatten, og da særlig uheldige virkninger av grunnrenteskatten.

Energi Norge påpeker at vannkraft skattlegges hardere enn noen annen næring i Norge – også olje og gass. De ramser også opp skatter som vannkraftverkene må betale:

  • Selskapsskatt
  • Grunnrenteskatt
  • Eiendomsskatt
  • Naturressursskatt
  • Konsesjonskraft
  • Konsesjonsavgifter.