Montør Stian Johansen i Skagerak Energi
Montør Stian Johansen i Skagerak Energi

Det er planlagt investeringer for 140 milliarder

Publisert

Det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet fram til 2025, viser en ny undersøkelse fra Energi Norge.

Investeringene skal gi tryggere strømforsyning og legge til rette for nye forbruksvaner og økt bruk av fornybar energi, ifølge interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen.

Undersøkelsen viser at nærmere 40 prosent av investeringene kommer i sentralnettet, vel 50 prosent i regional- og distribusjonsnettet, mens 7 prosent skal brukes på automatiske strømmålere. De nye målerne skal være på plass hos alle strømkunder innen utgangen av 2018.

– Nettselskapene skal gjennomføre en betydelig modernisering av kraftnettet. Forutsigbare og stabile rammevilkår fra myndighetene er avgjørende for å få investeringene på plass, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Investeringene i strømnettet dekkes av nettleien. Ifølge undersøkelsen vil nettleien øke med vel 6 øre per kilowattime fram til 2023, for deretter å falle. Målt i faste 2016-kroner er den reelle økningen vel 2 øre.

– Nettleieøkningen er noe lavere enn vi har sett i tidligere undersøkelser. Mye tyder på at investeringene og dermed økningen i nettleie vil bli jevnere fordelt over et lengre tidsrom, sier Svartsund. (©NTB)