Det er nettopp nå du bør bli gründer

Publisert

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør i enerWE AS.

Gründer-Norge er i medvind, og økt oppmerksomhet rundt gründere har stor verdi for norsk næringsliv. Dette har jeg tidligere skrevet en kommentar om i Dagens Næringsliv.

Politikerne motarbeider investorene

Politikerne kappes om å hylle norske gründere. Nettopp derfor er det underlig at det norske skattesystemet motarbeider de som ønsker investere i gründerselskap.

Jeg mener at de som har god økonomi skal bidra langt mer til fellesskapet enn de som sliter med å få endene til å møtes. Jeg kritiserer ikke det generelle skattenivået. Kanskje burde rike skattlegges enda mer. Det jeg kritiserer er at det skattemessig er så enormt mye mer lukrativt å investere i eiendom enn alt annet.

Det gjør at pengesterke nordmenn binder sin kapital i eiendom istedenfor å bruke noe av kapitalen på å løfte frem gründere som kan skape nye arbeidsplasser i AS Norge.

Dersom vi skal styre etter gjeldende skatteincentiver, så er det eiendom politikerne ønsker vi skal leve av "etter olja". Dette har jeg tidligere skrevet en kommentar om i Shifter.no.

Politikerne motarbeider gründerne

Dagens særnorske opsjonsbeskatningen er et stort hinder for oppstartsbedrifter. Regjeringen sier de satser på gründerbedrifter. De bevilger millioner til gründere, men glemmer det viktigste virkemiddelet; Skattepolitikken. Om regjeringen mener alvor med sin gründerstasning, er det et minimumskrav at gründere får samme vilkår som gründere i de land vi konkurrerer med. De særnorske opsjonsreglene gjør det vanskelig for oppstartsselskapene å konkurrere om de beste talentene, skriver Jan Sollid Storehaug på bloggen digitalhverdag.media.

Her støtter jeg Jan Sollid Storehaug 110 %. Jeg har selv startet flere selskap, deriblant enerWE AS. I enerWE AS ønsker jeg at de som er med på laget også skal få bli med på eiersiden.

Jeg er enig med Jan Sollid Storehaug når han skriver at dagens opsjonsskatt ikke fungerer.

Det handler ikke om at gründere ikke vil betale skatt. Det handler om tidspunktet skatten skal betales. Norge trenger talenter som er villig til å ta den risiko det innebære å starte en ny bedrift. I dag velger talentene en trygg havn i store selskaper som betaler markedslønn. Vi må kunne rekruttere talenter som ikke har råd til å investere i rene penger, men som har nødvendig kompetanse og er villig til å jobbe for liten lønn mot en andel av en mulig suksess. Dette kunne vært løst med et godt regelverk for opsjoner. Dagens opsjonsskatt fungerer ikke, skriver Jan Sollid Storehaug på bloggen digitalhverdag.media.

Ikke la politikerne stoppe gründer-Norge

Til tross for at politikerne ikke har lykkes med å legge tilrette for gründerskap, så mener jeg at det nettopp nå er lurt å være gründer. Spesielt oljegründer.

Kjeller Innovasjon, Subsea Valley, Bergen Teknologioverføring (BTO) og Kongsberg Innovasjon har etablert et 3-måneders intensivt og målrettet program for forretningsutvikling og raskere vekst. Akseleratorprogrammet har fått navnet Techmakers.

Forrige uke møtte jeg åtte gründerselskap i oljebransjen som deltar i Techmakers. Fellesnevneren er at de ønsker å lykkes i en bransje som står midt i en krevende omstilling og som omdømmemessig har utfordringer, men som i lang tid kommer til å være motoren i norsk økonomi.

Den lave interessen for å investere i nye oljeprosjekter kan føre til et prishopp på olje om få år, mener Det internasjonale energibyrået (IEA).

Vi anslår at godkjenningen av nye prosjekter forblir lavt for tredje år på rad i 2017. Da vil det bli stadig mindre sannsynlig med en balanse mellom etterspørsel og tilbud på begynnelsen av 2020-tallet uten at det starter et nytt oppsving i bransjen, skriver IEA i sin årsrapport om verdens energisituasjon.

Det tar mellom tre og seks år å få i gang produksjon på nye konvensjonelle oljefelter, noe som betyr at det om få år vil være en betydelig avstand mellom tilbud og etterspørsel, ifølge IEA.

Oljegründere som lykkes med finansiering gjennom den første vanskelige perioden kan altså om få år få skikkelig medvind. Oljebransjen er internasjonal. Jeg tror gründere i oljebransjen har større muligheter til å lykkes internasjonalt enn gründere i andre bransjer.

Vil vi fortsatt være verdens rikeste land?

AS Norge som henter ca 18,8 prosent av sine inntekter fra oljen. I år utgjør disse inntektene ca 233 milliarder kroner, noe som er litt mer enn beløpet AS Norge bruker på høyere utdanning (35 milliarder), Forsvaret (49 milliarder) og regionale helseforetak (141 milliarder) til sammen (totalt 225 milliarder) i år. Petroleumsindustrien utgjør 38 % av all norsk eksport.

Olje- og gassbransjen kommer i lang tid til å være motoren i norsk økonomi.

Takket være oljen og god forvaltning av verdiene er vi blant verdens rikeste land. Det er kanskje naivt å tro at vi skal klare å opprettholde denne posisjonen også "etter oljen".

Med hånden på hjertet klarer jeg ikke se hvordan AS Norge skal klare å erstatte melkekua i Nordsjøen. Kanskje klarer vi det ikke heller. Kanskje er det også sunt for oss å miste denne posisjonen. Dette har jeg tidligere blitt intervjuet om av NRK.

Men vi må tenke positivt om fremtiden. Fremtiden er hybrid. Derfor heier jeg også på gründere utenfor oljebransjen. Neste uke deltar jeg som foredragsholder på Gründermessen på Telenor Arena. I følge arrangøren er det nå mer enn 1000 påmeldte deltakere. Her skal jeg dele erfaringer fra det å starte, bygge, og selge selskap, både i og utenfor oljebransjen.

Kanskje sees vi?

--

Disclaimer: Bloggen Digitalhverdag.media drives av Jan Sollid Storehaug og Bente Sollid Storehaug. Bente Sollid Storehaug er styreleder i enerWE.