- Det er lett å ta vannkraften for gitt, men vannkraft er vår viktigste fornybare energikilde

Publisert

I dag, mandag 30. januar, åpner Forskningssenteret HydroCen i Trondheim. Dette er Norges nye storsatsing på vannkraftforskning.

– HydroCen er en storsatsing på vannkraftforskning. Vi skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor for å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem, sier Hege Brende, senterleder for HydroCen, i en kommentar på HydroCen's blogg.

Vannkraft bidrar nå med 96,1 prosent av all kraft til det norske strømnettet.

-Det er lett å ta vannkraften for gitt, fordi den alltid har vært der, men vannkraft er vår viktigste fornybare energikilde. I årene fremover vil det være behov for oppgraderinger og tilpasninger for at norsk vannkraftsektor skal kunne utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem. Her skal HydroCen bidra, sier Brende.

Ettersom vannkraften er fornybar betyr det at Norges kutt i klimautslipp må tas i andre sektorer. Sånn sett har Norge en markant anerledes utfordring enn resten av Europa som i stor grad fortsatt bruker kull og gass.

HydroCen skal forske på vannkraftkonstruksjoner, turbin og generator, marked og tjenester og miljødesign. NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

– Kombinasjonen av sterke og tverrfaglige kompetansemiljøer, tilgjengelig laboratorieinfrastruktur og erfarne industriaktører gir en unik plattform for å utvikle og posisjonere norsk vannkraft, sier Brende.

HydroCen har et budsjett på nærmere 400 millioner over inntil ått år, som senteret varer. Halvparten av midlene kommer fra Forskningsrådet, 25 prosent fra senterets brukerpartnere innen næringsliv og forvaltning og 25 prosent fra forskningspartnerne.

Les også: - Vi har vært utslippsfrie fra dag en