– Det er ingen hemmelighet at spissteknologi fra Nordsjøen i neste omgang blir eksportvare

Publisert

IPR-byrået Zacco forteller om økt interesse for Nordsjøpatenter, og at 2017 kan bli et rekordår for patentsøknader. I en pressemelding forteller selskapet at de som en følge av den økte interessen etablerer seg med eget kontor i England.

Norske og britiske patenter er ettertraktede fordi de dekker store deler av Nordsjøen. Zacco har gjennom kontoretableringer i Bergen og Stavanger de senere årene satset målbevisst på petroleumssektoren. Etableringen i London er i forlengelsen av denne strategien og for å møte høy interesse for beskyttelse av rettigheter til innovasjoner i næringen.

– Det er ingen hemmelighet at spissteknologi fra Nordsjøen i neste omgang blir eksportvare. Oljenæringen er blitt mye mer bevisst på verdiene som ligger i dette de senere årene. Derfor opplever vi vekst på patenter fra norske kunder, men også fra store internasjonale oljeklienter. Alle ønsker å etablere sin teknologi i Nordsjøen, sier Thor B. Mosaker.

Mosaker fikk ansvaret for Norge i Zacco i 2010. Zacco er blant Nord-Europas fem største IPR-selskaper og har røtter i Norge tilbake til ca. 1870. I 2014 fikk han også ansvaret for Tyskland.Nå har han også åpnet og leder virksomheten i England.

Fra du har sendt en søknad om patentbeskyttelse har du kontroll med rettigheten til en ny innovasjon.

– Verden opplever en strøm av patentsøknader hvor kinesiske virksomheter sender fem ganger så mange søknader som resten av verden til sammen. Enn så lenge er norske virksomheter flinkere enn kinesiske til å beskytte rettighetene utenfor sitt eget geografiske område. Et første, viktig steg for petroleumsnæringen er å beskytte på hjemmemarkedet i Nordsjøen, for så å forlenge rettigheten inn i andre markedsområder, sier Mosaker.

For 2016 passerte antall søknader forrige rekordår i 2010. Per første halvår 2017 var rekorden fra samme periode i 2016 passert, og det ligger an til ny rekord for patentsøknader i Norge for 2017.