- Det er ikke bærekraftig med statstøtte som fundament for en aktivitet

Publisert

Dersom vi ikke lykkes i nå Parisavtalens mål, så mener FNs klimapanel at det er sannsynlig at menneskeskapte klimaendringer frem mot 2050 kan drive mer enn 200.000.000 mennesker på flukt.

En stor andel forskere mener det ikke er sannsynlig å nå Parisavtalens mål uten vellykket fullskala CCS.

Erik Sauar leder selskapet Cenate, og sitter også i styret i Zero.

- Det er ikke subsidier, men etterspørselsdrivende virkemidler som har fått sol- og vindkraft til å lykkes, sa Erik Sauar til enerWE tidligere denne uken. 

Nils Røkke er direktør for bærekraft i SINTEF. I tillegg leder han en energiforskningsallianse i Europa som består av 175 forskningsinstitutt-  og aktører.  Han er enig med Erik Sauar.

- Det er svært viktig at man etablerer forretningsmodeller slik at CCS blir lønnsomt, på samme måte som det har blitt lønnsomt med vind og sol gjennom overgangsmekanismer og insentiver, sier Nils Røkke til enerWE.

Han mener det ikke er bærekraftig med statstøtte som fundament for en aktivitet.

- Vi har sett at de prosjektene som har blitt realisert innen CCS har en sunn forretningsmodell- enten om dette er kost- nytteforhold, konsesjoner eller utslippsbegrensninger. Eksempelvis er det i dag ikke et marked for lavutslipps sement eller stål, man får ikke betalt for dette.

Han mener at  om dette ble etterspurt eller lovpålagt og brukt for eksempel i anbud så ville man kunne regne hjem CCS på sement eller hydrogen fra naturgass med CCS for stålproduksjon.

- Det samme gjelder for utslipp fra oppvarming- og kjøling. Dersom det ble strammet inn på utslipp fra slike sektorer som det er svært vanskelig å dekarbonisere vil hydrogen i stor skal bli viktig- både fra fornybart og fra naturgass med CCS. Utslippene øker i verden i en periode hvor vi burde sett en markant nedgang for å nå nullutslipp i 2050 og i denne sammenhengen er det svært viktig at vi bruker de teknologiene og systemene som vil bringe oss til nullutslippssamfunnet.

Nils Røkke forteller at infrastruktur for CO2 vil være avgjørende. Man må kunne transportere og lagre den CO2 man fanger.

- Dette vil typisk være fellesinvesteringer som det offentlige må bidra tungt til som for annen infrastruktur. På sikt kan dette også opereres på en mer kommersiell basis ved tariffer og betaling for lagret CO2. Igjen vil lover og regler bli viktige og economy of scale vil drive ned kostnadene. I så måte er det svært viktig at det norske CCS prosjektet blir satt inn i en europeisk kontekst- mulig lager for CO2 som vi eksporterer gjennom olje og gass til Europa og verden for øvrig.

Han avslutter med å understreke at CCS ikke målet.

- Det som er viktig er å redusere utslippene fra industri, transport, oppvarming/kjøling og fra energisektoren.