– Det er godt å starte året med et funn

Publisert

Statoil forteller at de ett år etter lisenstildeling har gjort et olje- og gassfunn nær Norne-feltet på mellom 20 og 800 millioner fat oljeekvivalenter.

– Det er godt å starte året med et funn, sier Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel.

Boringen i dette prospektet kommer som et resultat av utviklingen av et nytt letekonsept for Nordlandsryggen.

– Det er temmelig nøyaktig ett år siden tildelingen av Cape Vulture-lisensen ble offentliggjort under Sandefjordkonferansen i 2016. Vi er fornøyd med at vi allerede har fullført letebrønnen og glade for å kunne annonsere Cape Vulture som et drivverdig funn. Dette viser hvor viktig nytt areal er, det demonstrerer vår evne til raskt å teste nye muligheter og understreker hvordan nye ideer i modne områder på kan gi gode resultater, sier Jez Averty.

Cape Vulture-funnet åpner for ytterligere letemuligheter i området. Statoil vil nå analysere resultatene i detalj og konkretisere eventuelle nye letemål i området.

– Norne er allerede en suksess langt utover det man forventet seg da feltet ble funnet. Norne har vært ryggraden i vår satsning i nord fra begynnelsen og funn som Cape Vulture bidrar til ytterligere forlengelse av driftsperioden og til å opprettholde aktiviteten i Norskehavet, sier Siri Kindem, direktør for Statoil i Nord-Norge.

– Statoil har vært 40 år i nord og vi fortsetter å være drivkraften i olje- og gassindustrien her, sier Kindem.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 128D er Statoil (operatør, 64% andel), Petoro (24,5 % andel) og Eni Norge (11,5 % andel).