- Det dreier seg ikke om algoritmene, det dreier seg om dataene

Publisert

I dag, mandag 15. januar, arrangerer BI seminar om nye aktører og forretningsmodeller i petroleums- og kraftbransjen.

Der kom blant annet tidligere Fast-gründer John Markus Lervik for å fortelle om sitt nye selskap Cognite og hvordan de jobber med data for Aker BP og resten av olje- og gassbransjen.

Lervik mente at bransjen var preget av mange silo-baserte teknologier, løsninger og organiseringer, og at det går utover olje- og gassbransjens muligheter til å utnytte alle mulighetene som nå byr seg innen "big data", maskinlæring og dataanalyse. Det ble også bakgrunnen for selskapet han startet for å forsøke å takle problemstillingen.

- Vi startet Cognite for et år siden. Vi startet med en krevende kunde, Aker BP, og så har vi etter det bygd team og teknologi, sier Lervik.

Som en del av et overblikksbilde viste han til hvor mye verden har forandret seg i favør av IT-selskapene, og dro frem en slide der han viste hvordan de internasjonale oljegigantene tidligere toppet listen over verdens største og mest verdifulle selskaper, for så å bli erstattet av IT- og programvareselskaper.

- Oljebaronene har blitt erstattet av teknologiguttene fra Silicon Valley, sier Lervik.

Selskaper som Google, Facebook og Amazon har revolusjonert sine markeder. De har stort sett rettet seg mot forbrukermarkedet og har laget skalerbar teknologi som håndterer millioner av brukere med tilhørende datamengder på en kostnadseffektiv måte. Nå tror Lervik at tiden er inne for at denne typen innovasjoner også kommer for fullt inn i industrien, olje- og gassbransjen og det generelle B2B-markedet.

- Vi tror at det vil skje veldig mye av det samme innen B2B. Når vi går inn i olje og gass så er det enda mer komplekst, men det kommer til å skje her også, sier Lervik.

Før han holdt sin presentasjon, innledet BIs egne forelesere Atle Midtun og Jon Lereim med å blant annet gi skryt til bransjen for å klare å kutte kostnadene dramatisk ute på oljefeltene. Lervik støtter dette, men kommer likevel med et lite stikk til bransjen.

- Mye av det er jo bare på å skvise underleverandører. Det er ikke på fundamentale endring av hvordan man jobber, sier Lervik.

Han mener at bransjen nå må ta grep og bruke mulighetene som byr seg, og at disse mulighetene er store takket være en voldsom teknologisk utvikling i konsumentmarkedet (B2C).

- Det er mye som kommer fra konsumentverdenen, og dette må også inn i industrien, sier Lervik.

Det står ikke på at bransjen ikke vil eller at det ikke investeres i avansert digitalisering med big data.

- Det er veldig mange piloter og case studies, men det har ikke kommet så mye som har blitt tatt ordentlig i bruk, sier Lervik.

Lervik mener at flaskehalsen ikke ligger i verken viljen eller teknologiene, men at det er datagrunnlaget som skaper problemer.

- Det dreier seg ikke om algoritmene, det dreier seg om dataene, sier Lervik.

Han viser til at mange toppledere har et litt for enkelt syn på hva som må til. Alt for mange tror at problemet mer eller mindre løser seg selv hvis man ansetter en haug med folk som titulerer seg selv som data scientists. Det holder ikke, ifølge Lervik.

- Algoritmer og maskinlæring er ubrukelig uten tilgang på data, sier Lervik.

For Google og Facebook er det relativt enkelt. De har stort sett tilgang til det de trenger av data i form av "likes", søk og tilhørende informasjon når brukerne bruker tjenestene deres. Slik er det ikke for olje- og gasselskapene.

- For et oljeselskap er dataene strødd "all over the place", sier Lervik.

Lervik peker på at det er en stor utfordring at dataene ligger i mange forskjellige applikasjoner.

- Hvis man ansetter data scientists må de bruke 90 prosent av tiden sin på å hente ut dataene. Man får ikke tak i dataene fordi de sitter i mange forskjellige siloer, sier Lervik.

Og det er her Lervik tror at hans selskap har funnet en viktig nisje som han håper og tror blir en avgjørende brikke i bransjens digitalsiering og bruk av store datamengder.

- Det Cognite gjør er noe så enkelt som å koble seg på applikasjoner og koble dataene sammen, sier Lervik.

I seg selv er det ikke superavansert, men det blir fort store datamengder som skal håndteres.

- På Ivar Aasen er det omtrent 100.000 sensorer. På Johan Sverdrup blir det to til tre gangeren, sier Lervik.

Det betyr ikke at problemet er løst. Tvert imot. Selv om sensorene er der, er de i alt for liten grad knyttet opp mot utstyret de måler data fra.

- Kanskje bare 50-60 prosent av sensorene har en id som er koblet til utstyret, sier Lervik.

Dermed blir det umulig å gjøre dataspørringer der man raskt lager en rapport med data fra alle sensorer som er i bruk på en spesifikk teknologi eller løsning.

- Det Cognite gjør er å produktifisere koblingene slik at dataene er tilgjengelig 24/7, sier Lervik.

Han mener at dette er en jobb som uansett må gjøres, og at de store gevinstene kommer når man har gjort denne jobben.

På spørsmål om hvor store mengder det er snakk om, viser han til datamengden de opererer med allerede nå i dag.

- Det er over tusen milliarder datapunkter som ligger der fra før, og så kommer det ca 800.000 nye hvert sekund, sier Lervik.

Les også:

Powered by Labrador CMS