– Det burde være enklere å betale for lading

Publisert

I 2025 anslår elbilforeningen at Norge skal ha en bilpark på om lag en million elbiler, uten å ha noen å lære av når det gjelder å tilrettelegge for det.

I et intervju med Bergens Tidende sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, at hun har stor forståelse for frustrasjonen som elbileiere gir uttrykk for, der de reagerer på for eksempel dårlige betalingsløsninger og ventetid ved lading av elbiler.

Elbilforeningen har gjort en undersøkelse i de fire største byene om brukerne opplever å stå i kø på ladeplasser når de skal hurtig­lade, og i Bergen svarer vel 60 prosent at de «av og til», «ofte» eller «alltid» opplever å stå i kø.

– Det burde være enklere å betale for lading. Det er fortsatt mange som benytter opera­tørenes app-løsninger, men manglende stabilitet har ført til at flere og flere tar i bruk ladebrikker, sier Bu.

Bu er klar på at man står foran store utfordringer for å kunne møte den store veksten i elbiler. Elbilene utgjør 7,2 prosent av den totale bilparken i Norge ved utgangen av 2018. Av dem som kjøpte ny bil i 2018, valgte 31,2 prosent elbil.

– I 2025 skal bilparken være fossilfri. Med den veksten vi har i dag, vil vi da ha en million el­biler. Denne utviklingen krever en storstilt utbygging av ladestasjoner, sier Bu.

– Vi har ingen å lære av når det gjelder å tilrettelegge for elbiler. Vi er det første landet i verden som gjør dette i stor skala. Hvordan utbyggingen skal skje, håper vi blant annet å få svar på når Samferdselsdepartementet i vår legger fram en redegjørelse som tar for seg infrastruktur og alternativt drivstoff, sier Bu.

(©NTB)