- Det blir en fantastisk motor for å skape bedre energisystem på den ene siden, men også lavere kostnader og lavere nettleie for kundene

Publisert

enerWE møter konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi på NVEs Norges Energidager.

Per i dag er TrønderEnergi et klassisk vertikaldelt konsern, med ansvar for regionalt nett, distribusjonsnett og produksjon i Trøndelag.

Konsernsjefen understreker at TrøndereEnergi sin rolle raskt kan endre seg.

- Det vi holder på med nå er å skille ut nett og slå det sammen med NTE sitt nett, forteller han til enerWE. Da kommer dette på utsiden av vårt konsern. Da blir vi en ren produsent, og det er det som er det nye TrønderEnergi.

Han forklarer at de gjør dette av to grunner.

- For det første så blir det et større og mer lønnsomt nettselskap. Det andre og kanskje viktigste er at vi blir et mer innovativt produksjonsselskap som jobber for å ta de nye mulighetene som vokser frem med sol, batteri og liknende. 

Ståle Gjersvold tror ikke at sol isolert sett ikke vil få noen stor rolle, men sammen med integrerte løsninger tror han det vil være en del av løsningen.

--- Annonse ---

--- Annonse slutt ---

- Om ikke veldig mange år vil bygg kunne være energinøytrale. Det vil si at de ikke trenger tilført energi netto i løpet av et år.

enerWE spør om dette er dårlige nyheter for selskaper som selger strøm.

- Jeg tror det er viktig at vi som bransje faktisk blir en enøkbransje som er opptatt av å spare energi. Samtidig skal vi tjene penger på det. Vi kan være en del av løsningen.

Vi ber konsernsjefen beskrive det nye nettselskapet som de TrønderEnergi og NTE nå skal løfte frem.

- Det nye nettselskapet blir Norges nest største nettselskap. Det blir en fantastisk motor for å skape bedre energisystem på den ene siden, men også lavere kostnader og lavere nettleie for kundene på sikt, avslutter han.