Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn møtte i dag pressen og miljøorganisasjonene da han sammen med regjeringskollegene Jan Tore Sanner (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kunne presentere Norges nye klimamål.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn møtte i dag pressen og miljøorganisasjonene da han sammen med regjeringskollegene Jan Tore Sanner (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kunne presentere Norges nye klimamål.

- Det betyr noe at Norge gjør det, men jo flere som stiller tøffe krav, jo enklere er det for alle

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er mest spent på om andre land vil følge etter.

Publisert

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) kunne i dag presentere et forsterket klimamål, der Norge har satt som nytt mål å kutte klimautslippene med 50 prosent innen 2030.

Når enerWE får Rotevatn på tomannshånd, forklarer han at har størst forventninger til reaksjonene fra andre land enn Norge.

Det som er utrolig viktig nå, er at flere kommer frem og forplikter seg.

Sveinung Rotevatn

- Jeg håper at reaksjonene fra for eksempel Stortinget er positive. Der har vi jo hatt flere som har ment at vi skulle forsterke målet. Nå gjør vi det. Så håper jeg først og fremst at reaksjonene er gode i andre land, fordi det er klart at det som er utrolig viktig nå, er at flere kommer frem og forplikter seg. Vi er det første vestlige landet som gjør det. Vi er helt avhengig av at andre gjør det også. Fremst av alle EU. I den grad dette betyr noe, håper jeg at det betyr noe for at andre land vil øke sine ambisjoner raskt når Norge nå velger å gjøre det, sier han til enerWE.

- Blir det lettere å nå dette målet med FN med på laget?

- Målet blir verken enklere eller vanskeligere på grunn av det, men det blir jo enklere å nå målet - jo flere som har et ambisiøst mål. Blant annet fordi da vil man få et mer trøkk på teknologiutvikling. Det betyr noe at Norge gjør det, men jo flere som stiller tøffe krav, jo enklere er det for alle, sier Rotevatn.

- Betyr dette at du kommer til å stille tøffere krav til industrien?

For folk flest betyr det at de vil være med og bidra enda mer til den globale dugnaden det er å kutte klimagassutslipp.

Sveinung Rotevatn

- Hvis EU nå skjerper sitt mål i tråd med det Norge sier, så vil nok kvoteprisen fortsette å gå opp, og det betyr at industrien må investere i grønne løsninger. Vi ser jo nå for eksempel at Equinor har hevet seg rundt allerede, for kvoteprisen har begynt å stige, så de skal investere i elektrifisering som alene vil kutte 10 prosent av Norges klimautslipp. Så det er klart at det som skjer i industrien er enormt viktig. Og et skjerpa mål betyr at det vil skje enda mer i industrien, tror han.

Han tror at et forsterket klimakutt-mål i sum vil være positivt for den jevne nordmann og -kvinne.

- For folk flest betyr det at de vil være med og bidra enda mer til den globale dugnaden det er å kutte klimagassutslipp. Også mener jo jeg at de siste årene har vist oss at klimaomstilling ikke gir folk verre liv, snarere tvert imot, så har det gitt dem et bedre kollektivtilbud, friskere luft i byene. Så jeg mener jo oppriktig at folk flest kommer godt ut av at vi nå skal omstille oss til en grønnere hverdag. Men omstilling betyr forandring, det skal vi ikke underslå, men jeg tror ikke det er forandring til noe verre, men til noe bedre.

- Et viktig skritt

Én av aktørene som applauderer det nye kuttforslaget, er paraplyorganisasjonen Forum for utvikling og miljø.

- Vi ønsket oss et mål på 53 prosent kutt nasjonalt.ette er veldig bra, og er et viktig skritt, sier daglig leder til enerWE.

Hun er likevel tydelig på at Norge må fokusere på kutt på hjemmebane.

- Disse utfordringene kan vi ikke kjøpe oss fri fra og legge opp til at det er andre land som skal kutte. Norge må ta ansvar, sier hun.

Daglig leder Kathrine Sund-Henriksen i Forum for utvikling og miljø hadde møtt opp i Klima- og miljødepartementet for å høre hva Norges nye klimakutt-mål for 2030 skal være.
Daglig leder Kathrine Sund-Henriksen i Forum for utvikling og miljø hadde møtt opp i Klima- og miljødepartementet for å høre hva Norges nye klimakutt-mål for 2030 skal være.