Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

— Det betyr at vi må investere tungt i gode systemer og digitale løsninger som gjør at vi kan håndtere endringene løpende

Målet er å halvere klimautslippet i Norge.

Publisert   Sist oppdatert

I energimenigheten prates det ofte om at Norge skal elektrifiseres, men hva menes egentlig med det?

Vi tok en prat med Henrik Glette som er Senior Vice President and Strategic Advisor i Statnett.

— Med det menes vi at selv om vi har en høy andel elektrisitet i energiforbruket vårt, så er det store muligheter for en energiomstilling i forbruket. Det betyr at vi kan erstatte fossil energibruk med ren fornybar elektrisitet.

Han forteller at det er snakk om ca. 30 til 50 TWh.

— Da vil vi kunne halvere klimautslippene i Norge.

Samtidig er det utfordringer knyttet til denne omstillingen.

— Energisystemet endrer seg. Vi får hyppigere, større og en annen type endringer enn det vi har i dag i driften av kraftsystemet. Det betyr at vi må investere tungt i gode systemer og digitale løsninger som gjør at vi kan håndtere endringene løpende. Vi må både sikre strøm i lampen 24/7, samtidig som vi klarer å balansere ut det nye systemet.