– Det at olje og gass ikke er en del av det grønne skiftet, er tull

Publisert

Folk må slutte å tro at oljeindustrien skal gi store, bærekraftige inntekter til fylket, mener tidligere oljeanalytiker Thina Saltvedt, ifølge NRK.no. Hun får kraftig motbør av interesseorganisasjonen Petro Arctic. Han mener at norsk olje og gass vil være viktig i det grønne skiftet, og viser til gassens rolle.

– Det beste eksempelet er Storbritannia. Det er det landet i Europa som har kuttet desidert mest i klimautslippene sine de siste årene. Det er én årsak til det, og det er nedgang i kullproduksjon og en oppgang i gassproduksjon, sier Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic, til NRK.no.

Han mener at Norge og Nordland fylke har en stor del av æren for at Storbritannia har klart å kutte sine utslipp med hele 25 millioner tonn i løpet av 2016 og 2017.

Saltvedt på sin side mener at Norge og Nordland fylke heller burde satset mer på fornybare energikilder.

– Vi burde tenke på hvilke industrier og energiformer verden trenger fremover, den trenger mer grønn energi, bærekraftig mat, og med de naturresursene som Nordland har så bør man heller fokusere på det, enn å klamre seg til tanken om at oljemarkedet skal gå opp igjen, sier Saltvedt til NRK.no.

Les hele saken på NRK.no