- Vi får ut like mye fra et optimalt vinklet panel i Tromsø som du får fra Nord-Tyskland

Publisert

Mange stiller spørsmål ved hvor hensiktsmessig det er å satse på solenergi i et land som Norge, og det er en vanlig oppfatning at solpanelene gir dårligere effekt langt i nord enn i resten av Europa. Det stemmer imidlertid ikke ifølge Professor Tobias Bøström ved Universitetet i Tromsø.

– Det vi har fått nå, svart på hvitt, er at vi får ut like mye fra et optimalt vinklet panel her i Tromsø som du får fra Nord-Tyskland, forteller Tobias Boström, til fagpressepublikasjonen Norsk VVS.

Han er professor i fornybar energi, og leder det arktiske senter for bærekraftig energi. Der satser de 110 millioner kroner på å forske på fornybar energi.

– Solenergi er en demokratisk energikilde som finnes overalt. Det er den eneste fornybare energikilden som genererer elektrisitet i urbane strøk. Om ti–femten år vil vi ha nær nullenergistandard på nye bygninger. Den eneste måten å komme dit på, er at du tilfører energi til bygget på en eller annen måte. Solenergi er i prinsippet den eneste måten å gjøre det på, argumenterer professor Boström.

Nå har de testet solceller på taket av teorifagbygget i ett år, og resultatene viser at de får ut mer strøm enn det solcellesimuleringsprogrammene anslår.

– Resultater basert på flere av de enkle solcellesimuleringsprogrammene viser at man ikke får ut særlig mye her oppe i nord. De gir ofte en underestimering av solenergiressursen på høye breddegrader, sier Boström.

Det skyldes både at solcellene fungerer bedre når det er kaldt og at de henter ut en økt effekt som følge av refleksjoner fra snøen. Det eneste som ødelegger litt for Tromsø er at de har mye nedbør.

Les hele saken på NorskVVS.no.

Powered by Labrador CMS