- Det aller viktigste har vært å få optimismen tilbake

Publisert

I dag overleverte Terje Søviknes jobben som olje- og energiminister til sin etterfølger Kjell-Børge Freiberg. enerWE tok en prat med med Søviknes for å høre hva han mener har vært det viktigste han har jobbet med som minister.

- Det aller viktigste har vært å få optimismen tilbake i olje - og gassnæringen, sier Søviknes til enerWE.

Han trekker frem at det har vært mye debatt om oljebransjen, og at den i dag er anerledes enn for to år siden etter oljeprisfallet.

Søviknes er ingen populær mann i miljøbevegelsene, og de har blant annet anklaget han for å være en bransjetalsmann på lik linje med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Norsk olje og gass. Selv fremhever Søviknes hvor viktig et er å få frem oljebransjens betydning for det norske samfunnet.

- Det har vært viktig å få frem betydningen olje og gass fortsatt har som Norges desidert største og viktigste næring både når det gjelder arbeidsplasser og inntekter.

Søviknes er også klar på at han har ivret etter å tildele nye letearealer, og fremhver det som helt nødvendig.

- Så har holdt vi et stort trykk på å tildele nye areal som er helt avgjørende for at vi skal finne nye ressurser og dermed sikre nye utbygginger som vil gi arbeid til leverandørindustrien og verftíndustrien, sier Søviknes.

På den mer miljøorienterte siden trekker han frem arbeidet med karbonfangst og lagring som et prosjekt med stort fremtidspotensiale, samt arbeidet med havbunnsmineraler.

- Lovproposisjonen om havbunnsmineraler. Det er muligens starten på et nytt industrieventyr, sier Søviknes.

Her kan du se live videointervju gjort med den avtroppende olje- og energiministeren på Facebook.