- Det å holde leteaktiviteten oppe er ekstremt viktig for aktiviteten på norsk sokkel

Publisert

Kristin Færøvik er administrerende direktør i Lundin Norway. Hun var på Stavanger Energy Conference for å fortelle litt om selskapet og deres prosjekter på norsk sokkel.

Lundin var et rent leteselskap de første årene, men fra 2015 er de et komplett operatørselskap.

- Kjernen i det vi driver med er fortsatt leting. Det er der vi legger grunnlaget for videre vekst, sier Færøyvik.

Hun er opptatt av at leteaktiviteten er bærebjelken både for Lundin Norway og for norsk sokkel generelt.

- Vi har satset for fullt på leting også gjennom nedturen som industrien har vært gjennom, sier Færøvik.

Hun er glad og stolt over at eierne ikke trappet ned på leteaktiviteten, men lot selskapet kjøre på for fullt. Det har vært bra for Lundin som selskap, men Færøvik påpeker at det også er helt essensielt for resten av bransjen og alle som er involvert i aktiviteter på norsk sokkel.

- Det å holde leteaktiviteten oppe er ekstremt viktig for aktiviteten på norsk sokkel, sier Færøvik.

Hun legger til at det er anslått at 65 prosent av de uoppdagete ressursene på norsk sokkel ligger i Barentshavet.

- Det er ingen tvil om at Barentshavet er Norges nye oljeprovins, sier Færøvik.

Som så mange andre topper i olje- og gassbransjen, er også Færøvik opptatt av debatten om og rundt bransjen. Lundin-sjefen slår da også fast at det er stor etterspørsel etter oljen og gassen som produseres, og at den etterspørselen vil vare.

- Vi får fremdeles solgt hvert fat med olje og hvert molekyl med gass som produseres på norsk sokkel, sier Færøvik.

Hun viser til prognoser fra IEA, og kommenterer at selv om andre fornybare energikilder vokser veldig raskt, så vokser de ikke raskt nok.

- Utbyggingen av fornybar energi dekker foreløpig ikke økningen i forbruk, sier Færøvik.

Hun er åpen for at dette kan forandres i årene fremover, men er likevel overbevist om at bransjens energileveranser vil bli etterspurt i mange mange år fremover.

- Norsk olje og gass har en lang fremtid foran seg. Det norske oljeeventyret vil vare i minst et par generasjoner til, sier Færøvik.

Det betyr ikke at det går av seg selv, men Lundin-sjefen tror norske aktører og norske leverandører er godt rustet til å klare seg godt i den globale konkurransen de kommende årene.

- Vi har brukt 50 år på å bygge opp en industri med en kompetanse som er helt i verdenstoppen, sier Færøvik.

Les også: