Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge.
Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge.

- Denne saken har svekket tilliten til finansiell krafthandel og skapt usikkerhet i markedet

Publisert

Krafttraderen Einar Aas' giganttap på kraftbørsen Nasdaq har påført andre kraftselskaper millionregninger. Energi Norge forteller i en pressemelding at de ønsker en gransking velkommen, og mener det blir viktig å styrke tilliten til børsen som har stor betydning for kraftmarkedet.

- Denne saken har svekket tilliten til finansiell krafthandel og skapt usikkerhet i markedet. Det er nødvendig å gjenreise tilliten, slik at vi kan opprettholde Nasdaq som den viktige markedsplassen den er for både kraftkunder, kraftprodusenter og tradere, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

På Nasdaq kan markedsaktørene prissikre og håndtere risikoen knyttet til sine produksjons- og forbruksporteføljer. Dette er høyst nødvendig for kraftprodusenter, strømleverandører, industrikunder og store næringskunder. Høy aktivitet og likviditet i børshandelen, der aktører også spekulerer i prisendringer, er viktig for å opprettholde et velfungerende kraftmarked.

- Nasdaq-børsen bidrar til et mer effektivt og transparent marked for både kraftprodusenter og kraftkunder, ved at aktørene viser hva de vil tilby eller etterspørre i markedet fremover i tid. Dette er noe også vanlige strømkunder tjener på, ved at strømleverandørene kan sikre seg fremover i tid og dermed tilby fastprisavtaler og andre produkter, påpeker Ulseth.

Terminprisene på Nasdaq gir også en god indikasjon på hvordan strømprisene vil utvikle seg de kommende månedene og kvartalene.

- Både Finanstilsynet i Norge og Finansinspektionen i Sverige har varslet at de vil granske saken. Vi ønsker en slik gjennomgang velkommen. Noe av det de åpenbart må vurdere, er hvor stor risiko enkeltaktører skal kunne påføre andre aktører. Samtidig må vi unngå tiltak som vesentlig svekker likviditeten i markedet, sier Ulseth.