Denne riggen skal bore 12 brønner i Nord-Norge

Publisert

Transocean Spitsbergen kommer til Nord-Norge i november for produksjonsboringer på Aasta Hansteen feltet 30 mil vest for Bodø. Riggen som i dag ligger i Ølen på Vestlandet for klargjøring skal straks reise nordover og skal inn på Helgelandskysten for å ta om bord bulk og utstyr.

Riggen skal bore 8 brønner på Aasta Hansteen og det vurderes også å bore ytterligere 4 brønner i området for å lete etter mer gass som kan kobles på Aasta Hansteen.

Ringvirkningen av Aasta Hansteen utbyggingen har lenge vært synlige på flere plasser i Nordland, ifølge Petro Arctic. De forteller at leverandørindustrien på Helgeland har levert varer og tjenester for ca. 1 milliard til Polarled og Aasta Hansteen, langt over forventninger til Statoil og myndighetene.

- Våre medlemsbedrifter har levert store og små konstruksjoner med høy kvalitet, til rett tid og pris, og ikke minst med gode HMS resultater sier en fornøyd direktør i Petro Arctic Kjell Giæver, i en pressemelding.

Denne uka markerte Statoil og Aker Solutions oppstarten på arbeidet med den første undervannssatellitten til Aasta Hansteen, Snefrid Nord. En ny bunnramme skal fabrikkeres på verkstedet til Aker i Sandnessjøen.

På subsea-verkstedet til Statoil og AkerBP er en nye rør-tang/skrumaskin installert av Oss-Nor. Denne har allerede vært i bruk og spart prosjektet for kostnader og forsinkelser etter noen uventede utfordringer denne uken.

Det ligger allerede mye utstyr i subseaverkstedet nå som ikke ville vært i Sandnessjøen dersom dette verktøyet ikke var på plass.

- Dette er den første utbyggingen som blir helt og fullt mobilisert fra Helgeland, og prosjektet er godt i rute sa en fornøyd Statoil sjef, prosjektdirektør Torolf Christensen.

Alle marine installasjoner er på plass, og Gassco vil snart ta over operatørskap av gassrørledningen og mottaksanlegget på Nyhamna på Mørekysten.

Plattformen skal etter planen taues til feltet i andre kvartal neste år, en ferd som vil ta ca. 10 dager. Det vil være en «frist» for avreise rundt 15. juli for å ha tilstrekkelig vindu for å få installert plattformen før høsten. Når plattformen kommer på plass vil den bli ankret opp og vil være «storm safe» når 9 liner er koblet opp og godt forankret av sugeanker produsert i Mo i Rana av Momek.

Aasta Hansteen har ca. 10 års økonomisk levetid med de ressursene som er kjent i dag. Snefrid Nord- utbyggingen forlenger platåproduksjon med ca 9-12. mnd og gir oljeselskapet bedre tid til å finne og bygge ut flere ressurser.

Med Aasta Hansteen i drift neste år inntar Nord- Norge en ny historisk posisjon i Europa.

- Nordland blir da sentral forsyner av gass til Storbritannia, sier en stolt leder av Petro Arctic Kjell Giæver