- Denne industrien er ikke digitalisert

Publisert

Torsdag denne uken arrangerte Universitetet i Oslo sin Innovasjonsdag der temaet var fra Data til innsikt.

Konferansen ble åpnet av Forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø som trakk frem viktigheten av teknologien i samfunnet

- Data i seg selv har ingen verdi hvis vi mangler innsikten og metodene til å tolke dataene og omsette det til kunnskap, sa Nybø.

Med det som utgangspunkt var det naturlig at professor Arild Waaler ved SIRIUS og Universitetet i Oslo tok en presentasjon av hva de jobber innen digitalisering for og med olje- og gassbransjen. Selv om konferansen ble arrangert i Oslo, den eneste delen av landet der det faktisk er flertall mot videre satsing på oljebransjen, var Waaler utvetydig klar da han innledet sin presentasjon.

- Jeg skal snakke om digitalisering av Norges viktigste næring, sier Waaler.

På tross av det, og på tross av massive investeringer på et nivå som ingen andre næringer kan sammenligne seg med, så har ikke næringen kommet langt nok når det gjelder digitalisering. Man kan også stille spørsmål ved om den digitaliseringen som er innført har gitt den effekten man ønsker når man ser på hva det kostet å bygge en plattform for mange år siden og sammenligner med hva det koster i dag.

- Kostnadene ved et slikt bygg er sammenlignet med for 30 år siden, sier Waaler.

Så kan det innvendes at mye har blitt mer krevende på de årene, så mye av dette har nok sin naturlige forklaring. Samtidig må nok bransjen erkjenne at de i alt for stor grad har fortsatt å jobbe på samme måte som før.

- I det største prosjektet i Norge noen gang, Johan Sverdrup, overføres dokumentene på samme måte som for 30 år siden, sier Waaler.

Professoren slår derfor fast at olje- og gassindustrien er moden for ytterligere opptrapping av digitaliseringsarbeidet.

- Denne industrien er ikke digitalisert. Her er det en kjempemulighet. Det betyr selvfølgelig tapte arbeidsplasser, men også tilvekst av helt nye arbeidsplasser med helt nye muligheter, sier Waaler.

Han tror alt ligger tilrette for at Norge skal lykkes med dette ettersom Norge har en veldig samarbeidsinnstilt industri.

Samtidig er det ikke bare å outsource digitaliseringsarbeidet til IT-eksperter. Waaler mener at det er industrien selv og disiplinarenaen som må ha eierskapet til digitaliseringsarbeidet for det er de som skal endre sine arbeidsprosesser, og det er krevende.

- Vi må få noe av den veldig spesialiserte kunnskapen pakket inn i en maskin. Som hjelper ekspertene der de er, og det kan ikke løses av en IT-avdeling eller et IT-firma alene, sier Waaler.

Her trekker han frem sin egen arbeidsplass, og gir The SIRIUS Centre en viktig rolle.

SIRIUS er et norsk senter for forskningsbasert innovasjon innen skalerbare data i olje- og gassbransjen. Her jobber SIRIUS med forskjellige datarelaterte temaer der de bruker avanserte informasjonsteknologi til å løse bransjens og selskapenes spesifikke utfordringer når de jobber med å ta i bruk og utnytte store datamengder.

Et av områdene de jobber med er maskinlæring.

- Vi er spesielt interessert i maskinlæring slik de trenger det i store selskaper, sier Waaler.

I store bedrifter er utfordringene ofte anerledes enn "skoleeksemplene" som gjerne vises frem når IT-giganger som Facebook, Google, Amazon, IBM og Microsoft viser frem nyeskapninger innen for eksempel ansiktsgjenkjenning. De forholder seg ofte til store åpne datemengder som er tilgjengelig som en følge av at de i stor grad har tjenester som retter seg mot forbrukermarkedet.

Mange store bedrifter må derimot forholde seg til egne data fra egne operasjoner, og selv om datamengden fremstår som stor er den ofte ikke stor nok til å kunne utnytte maskinlæring fullt ut.

- Selv store selskaper har lite data, sier Waaler, men de har mye kunnskap. Vi forsøker å ta kunnskapen inn og bruke det til å berike dataene, sier Waaler.

Dermed får olje- og gassbransjen nyte godt av universitets forskere og utdanningssystem, samtidig som UiO får tilgang til interessante aktuelle problemstillinger knyttet til digitalisering på høyt nivå.

Les mer: