- Vi vil ikke stanse vindkraftutbyggingen, men ha en omstart av arbeidet

Publisert

I forrige uke vedtok Den Norske Turistforening en resolusjon der de ber regjeringen om å stanse arbeidet NVE gjør med å utvikle en Nasjonal ramme for vindkraft på land. De benekter imidlertid at det er det samme som at de ber om at vindkraftutbyggingen på land i Norge skal stanses.

- Vi vil ikke stanse vindkraftutbyggingen, men ha en omstart av arbeidet med nasjonal ramme, sier Oddvind Lund i DNT til enerWE.

På spørsmål fra enerWE om hvorfor de ber om det nå etter at arbeidet har pågått en stund, forteller de at det er fordi de mener det trengs mer kunnskap og mer tid til lokal involvering.

- DNTs landsmøte krever en omstart av arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land, fordi det trengs et bedre kunnskapsgrunnlag og tid til lokal medvirkning. Da er det behov for bedre tid før den nasjonale rammen konkluderes. Vi har formidlet dette også tidligere, men vårt landsmøte ønsket nå å sende et tydelig stoppsignal til myndighetene, sier Oddvin Lund i DNT til enerWE.

Frem til nå er det først og fremst organisasjonen La Naturen Leve som har kjempet mot vindkraftutbyggingen i Norge. De er imidlertid ikke en del av DNT.

- La Naturen Leve er et eget initiativ, sier Lund.

DNT har 300.000 medlemmer, og de er ikke bekymret for at medlemmene skal mene noe helt annet i spørsmålet om vindkraftutbyggingen.

- Resolusjonen ble enstemmig vedtatt på landsmøtet, vårt høyeste organ. Hovedlinjene i vår naturvernpolitikk og ønsket om at det skal tas mer hensyn til natur og friluftsliv ved utbygging av vindkraft har vært på grundig høring i organisasjonen og ble vedtatt i DNTs natur- og miljøstrategi på landsmøtet i 2016, sier Lund.

Vindkraft er en av de fornybare energikildene, og DNV sier at de støtter fornybare energiløsninger, men er lite spesifikke i sin resolusjon. Når enerWE ber de konkretisere hva de mener vektlegger de andre energitiltak, samt at det må taes mer hensyn til natur og friluftsliv.

- DNT ønsker større satsing på energieffektivisering og sparing. Vi støtter også omleggingen fra fossil til fornybar energi. Vi sier ikke nei til vindkraft, men vi mener at hensynet til natur og friluftsliv må tillegges større vekt når myndighetene vurderer omfanget og plasseringen av nye kraftverk, sier Lund.

På spørsmål fra enerWE om hvorvidt det er noen steder de er åpne for vindkraftverk sier de ikke noe om hvor, men påpeker at de ikke er motstandere av alle norske vindkraftprosjekter.

- Det er mange vindkraftprosjekter vi ikke går imot. Det som er viktig for oss er at hensynet til natur og friluftsliv tillegges større vekt, slik at ikke de mest verdifulle naturområdene våre går tapt som konsekvens av kraftutbyggingen, sier Lund til enerWE.

Powered by Labrador CMS