Fredriksen-selskaper går sammen om havbruksrederi

Publisert

Håper på stordriftsfordeler i fragmentert marked. 

Oppdrettsselskapet Marine Harvest skriver i en børsmelding torsdag morgen at de har inngått en joint-venture avtale med supplyrederiet Deep Sea Supply om bygging, drift og eierskap av skip innen oppdrettsnæringen.

Selskapene, som begge har John Fredriksen på eiersiden, mener det er rom for betydelig kostandseffektivisering i hele verdikjeden innen havbruksshipping.

De siste årene har shipping båter i økende grad blitt en del av verdikjeden innen havbruk.

Per dags dato har Marine Harvest 44 servicefartøyer innleid på verdensbasis, med en kostnad på om lag 100 millioner euro per år, er Marine Harvest dermed den største leietakeren av slike fartøy. Deep Sea Supply, på sin side spesialiserer seg på serviceskip.

—Shipping innen havbruk er fragmentert og bærer preg av manglende konkurranse, skriver selskapet i meldingen. De håper nå å oppnå stordriftsfordeler gjennom joint-venture selskapet.