Debatten om vindkraft er svært betent. Nå har forskere undersøkt om den og andre samfunnsdebatter kan ha blitt påvirket av utenlandske aktører.
Debatten om vindkraft er svært betent. Nå har forskere undersøkt om den og andre samfunnsdebatter kan ha blitt påvirket av utenlandske aktører.

Forskere har vurdert om vindkraftdebatten er påvirket av fremmede makter

Den betente vindkraftdebatten er en av flere temaer som har blitt undersøkt i ny Sintef-rapport om utenlandsk informasjonspåvirkning.

Publisert Sist oppdatert

Utbyggingen av vindkraft på land i Norge har utløst sterke reaksjoner, og mange vindkraftmotstandere har engasjert seg i samfunnsdebatten. Blant disse er det flere som fører en svært aggressiv språkbruk, og det er det mange som reagerer på.

Nå har forskere fra Sintef utarbeidet en rapport der de har analysert debatten i sosiale medier og kommentarfeltene i diverse nettaviser for å undersøke om det norske kommune- og fylkesvalget i 2019 kan ha blitt påvirket av fremmede makter.

Der er vindkraft en av temaene forskerne har sett nærmere på som følge av det høye konfliktnivået.

Rapporten har fått navnet "På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning", og den er utarbeidet på vegne av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet fikk rapporten i fjor høst, og i forrige uke ble den lagt ut for allmennheten.

Rapporten tar for seg syv forskjellige tilnærminger der fremmede makter har potensiale for å bedrive informasjonspåvirkning i norske valg:

 1. Økt polarisering og politisk konfliktnivå:
 2. Forsterke sentrum-periferi konflikt
 3. Påvirkning av tema og støtte til kandidater og partier som har forståelse for russiske interesser
 4. Forsøk på å påvirke tilliten til valgprosessen, valgresultatet, valgte kandidater og partier, og det politiske systemet og norske myndigheter mer generelt
 5. Forsøk på å redusere valgdeltakelsen
 6. Spredning av kompromitterende opplysninger
 7. Målrettet annonsering for å underbygge temaene over

Det er først og fremst i det første punktet, økt polarisering og politisk konfliktnivå, at forskerne har identifisert vindkraftdebatten som et aktuelt tema å se nærmere på.

I rapporten har forskerne analysert et utvalg av åpne sider og meldinger på Facebook og Twitter, samt utvalgte tradisjonelle og alternative nettaviser.

Det har de blant annet gjort ved å gjøre automatiske innsamlinger av debattinnlegg kombinert med automatiske analyser med utgangspunkt i en forskningsbasert liste over forsterkende ord og uttrykk som er typiske for desinformasjon på internett.

Ingen klare spor av utenlands påvirkning

Det er ikke funnet klare tegn på utenlandsk påvirkning, selv om debattklimaet på mange måter ligger til rette for aktører med slike intensjoner

Konklusjonen er imidlertid klar. De har ikke funnet klare spor av utenlandsk påvirkning, verken av vindkraftdebatten eller de andre temaene de har undersøkt:

- Det er ikke funnet klare tegn på utenlandsk påvirkning, selv om debattklimaet på mange måter ligger til rette for aktører med slike intensjoner, skriver forskerne i rapporten.

Samtidig erkjennes det at det kan være forhold som forskerne ikke har klart å avdekke som følge av blant annet personvernhensyn og ressursbegrensninger.

- Prosjektet har ikke kunnet påvise desinformasjon eller informasjonspåvirkning. Det foreligger likevel indikasjoner som ikke lar seg utforske nærmere i forbindelse med identifiserte nettverk som sprer informasjon, samt at det foreligger mønstre i nettdebatten som kan utnyttes dersom noen har intensjoner om å påvirke, skriver forskerne i sin oppsummering.

Blant andre temaer som forskerne har sett nærmere på finner vi blant annet:

 • Klima og Greta Thunberg
 • MDG
 • Bompenger
 • EU (Acer)

Her kan du laste ned og lese Sintef-rapporten "På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning"