Tysk oljeselskap finansierer 13.944 norske barnehageplasser med sitt skattebidrag

Publisert

DEA Norge AS er del av tyske DEA Deutsche Erdoel AG. Selskapet har hovedkontoret sitt i Hamburg, og de er en global aktør innen olje og gass. Ifølge regnskapstallene deres omsatte de for 7,5 milliarder kroner i Norge i 2017, og leverte et resultat før skatt på 2,5 milliarder kroner. Av det ble selskapet sittende igjen med 395 millioner kroner i overskudd etter at nesten 2,1 milliarder kroner ble betalt i skatt til den norske stat.

For å sette det i perspektiv så bruker det offentlige 150.600 kroner pr. barnehageplass. Det betyr at DEA alene finansierer hele 13.944 barnehageplasser med sitt skattebidrag.

Et rent olje- og gasselskap

- Vi er et rent olje- og gasselskap, forteller Kjetil Hjertvik til enerWE. Vi har hovedkontor i Hamburg i Tyskland. I tillegg er vi i Egypt, Algerie, Mexico og Brasil. Vi er rundt omkring i hele verden. Vi er et standard oljeselskap.

Hjertvik reflekterer over at det kanskje har vært et problem at oljeselskapene har vært litt for usynlige.

- Vi putler med vårt og gjør våre ting. Når du tenker etter så gjør vi ganske mye. Vi er inne i en periode nå hvor vi bruker 20 milliarder kroner på norsk sokkel.

DEA Norge investerer i en egen utbygging i Norskehavet som heter Dvalin.

- I tillegg er vi største eier på Njord, og så er vi med på Ærfugl, Nova og Snorre i Norskehavet. Så vi investerer på mange store felt.

Dvalin gir 5000 årsverk langs hele norskekysten

Kjetil Hjertvik trekker frem Dvalin som ekstra interessant.

- Vi bruker omkring 10 milliarder norske kroner på å bygge ut Dvalin. I olje- og gassindustrien er dette egentlig småpenger, men det er like mye penger som det koster å bygge ut Fosen Vindpark som er den største industriprosjektet på norsk fastland på mange tiår.

Utbyggingen av Dvalin skaper virksomhet langs kysten fra Moss, via Osloområdet til Egersund, Haugesund, Møre- og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

- Mange små og store samfunn langs hele kysten får betalt for å gjøre en jobb for oss på utbyggingen av Dvalin. Direkte og indirekte skaper utbyggingen av Dvalin 5000 årsverk.  I Moss lager de navlestrengen, i Egersund lager de bunnrammer, hos Aibel i Egersund lager de svære moduler som blir plassert på Heidrunplattformen for å serve Dvalinfeltet. I Orkanger så tar de på rørene som skal legges på feltet. I Nordland har de bygget sugeankrene.

Betalte 2,1 milliarder i skatt

Kjetil Hjertvik forteller at DEA Norge er komfortable med skattenivået.

- Vi forvalter fellesskapets ressurser, så det at det er et høyt skattetrykk i Norge er helt greit. Den norske stat og det norske samfunnet må bestemme hvordan man forvalter sine ressurser. I Norge har man bestemt at staten eier ressursene, og så har vi som selskap fått lov til å utvinne disse. Da skal også staten sitte igjen med noe som er ganske mye.

Kjetil Hjertvik forteller at det viktigste for selskapet er at det er forutsigbare rammebetingelser.

- Vi må vite hva som kommer. Dvalin har en horisont på 10-15 år. Når vi investerer 10 milliarder kroner må vi vite at vi får igjen pengene. Skattetrykket må ikke endre seg dramatisk i denne perioden.

Har vært på norsk sokkel i 45 år

Han understreker at DEA Norge har langsiktige mål på norsk sokkel.

- Når vi investerer 20 milliarder kroner på norsk sokkel så forteller det en historie om at vi er et selskap med langsiktige må. Vi har vært her i 45 år, og vi skal være her lenger.

Klimaendringene er menneskeskapte

- Klimaendringene er menneskeskapte. Det er baseline. Vi som industri må gjøre det vi kan for å drive så bærekraftig som overhode mulig. Samfunnet vil stoppe opp uten tilgang på olje 0g gass. Dersom en ser på Tyskland som er vårt hjemland, så er de helt avhengige av norsk gass. Det lar seg ikke erstatte umiddelbart. Men så må vi gjøre vårt for å gjøre det vi kan for å redusere utslippene på de feltene vi er partner i og som vi selv opererer.

Kan bli blant de største aktørere på norsk sokkel

Eierne av oljeselskapene DEA og Wintershall er nå i fusjonsforhandlinger.

- Dersom det blir en sammenslåing så blir vi et av de største selskapene på norsk sokkel målt i produksjon og sannsynligvis også målt i investeringer fremover. Da går vi fra å gå fra et mellomstort selskap i Norge til å bli et av de absolutt største. Det er forventet at de i løpet av sommeren skal komme frem til en endelig avtale. Etter det er det en prosess der de må ha godkjenning fra myndighetene i de 10-11 landene vi er involvert.

Kjetil Hjertvik synes dette er veldig spennende.

- Det åpner opp muligheter for oss som jobber her også. Vi blir en ny muskel på norsk sokkel med langsiktige ambisjoner.

Les også: