Ny administrerende direktør i DEA Norge

Publisert

DEA får ny leder etter oppkjøp av E.ON E&P Norge.

I desember 2015 overtok DEA Norge E.ON E&P Norge. Etter krav fra myndighetene er de to selskapene nå fusjonert under navnet DEA Norge AS

I forbindelse med fusjonen har Hans-Herman Andreae blitt ansatt som DEA Norges nye administrerende direktør. Han erstatter Hugo Sandal som trer inn i pensjonistenes rekker fra 31. mai.

Haakon Haaland, tidligere administrerende direktør i E.ON E&P Norge fortsetter i en annen lederrolle i DEA-gruppen.

Andreae har arbeidet i DEA siden han i 1982 ble uteksaminsert med en mastergrad som petroleumsingeniør fra universitetet Clausthal-Zellerfeld, og har hatt en rekke lederroller i flere ulike land.

Spennende tid

– Norge er at av de viktigste landene i DEAs portefølje, og jeg overtar lederansvaret i en spennende og utfordrende tid. Selv i et marked med lave oljepriser holder vi fast på vekstambisjonene, sier Hans-Hermann Andreae.

Thomas Rappuhn, CEO i DEA Deutsche Erdoel AG vil takke Sandal for innsatsen etter nesten 20 år i lederstolen for DEA Norge.

— Han har også spilt en sentral rolle i norsk oljeindustri, blant annet gjennom sitt fireårige verv som styreleder av Oljeindustriens Landsforening, sier Rappuhn.  

DEA har for tiden andeler i 69 lete- og utvinningslisenser på norsk sokkel og en daglig produksjon på over 70 000 fat oljeekvivalenter (2015).