DEA halverer staben

Publisert

DEA Norge skal halvere antall ansatte innen sommeren 2017. 

Etter oppkjøpet av Eon i 2014 teller DEA Norge per dags dato om lag 180 hoder. I løpet av det neste året skal antallet halveres, det vil si at nærmere 90 sluttpakker er på trappene.

– Vi har vært klar over at når du slår sammen to selskaper så vil det alltid være behov for å gjøre endringer, så det har vært ventet. Men når noe sånt som dette treffer så er det aldri lett, for noen, sier kommunikasjonssjef Ketil Hjertvik i DEA til E24. 

Nedbemanningen vil gjøres ved hjelp av sluttpakker.

Kuttene kommer på bakrunn av det lave oljeprisen den siste tiden vil gjøres over hele organisasjonen og Oslo-kontoret er planlagt flyttet til Stavanger, skriver E24.

DEA Norge har ingen offshore-ansatte, så alle som må gå er enten administrativt eller teknisk personale.