Hans-Hermann Andreae
Hans-Hermann Andreae

DEA Norge frigjør midler for å fortsette styrkingen av olje og gassvirksomheten på norsk sokkel

Publisert

DEA Norge har solgt sine eierandeler i rørledningene Polarled, Gassled og prosesseringsanlegget på Nyhamane til CapeOmega.

- DEA Norge er stadig på jakt etter nye muligheter. De neste tre årene vil vi investere rundt 10 millioner kroner hver dag på norsk sokkel, forteller Kjetil Hjertvik, Kommunikasjonssjef i selskapet til enerWE.no. Å selge oss ut av infrastruktur er en naturlig del av å tilpasse porteføljen vår.

– Infrastruktur er ikke en del av vår kjernevirksomet og salget frigjør midler til å fortsette styrkingen av olje- og gassvirksomheten, sier Hans-Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge i en pressemelding.

Rørledningen Polarled og oppgraderingen av terminalen på Nyhamna sikrer transportkapasitet fra gassen fra DEAs Dvalin-felt, som for tiden er under utbygging. Med Dvalin-utbyggingen bidrar DEA til å åpne opp en ny region for å forsyne Europa med naturgass.

Transaksjonen er ventet å bli sluttført i første halvdel av 2018, avhengig av godkjenning fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet. Partene er blitt enige om å ikke offentliggjøre salgssummen.

Polarled

 • 482 kilometer gassrørledning fra Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna.
 • Andel DEA Norge: 4,791%
 • Nyhamna

  • Gass prosesseringsanlegg på Aukra og endestasjon for Polarled.
  • Andel DEA Norge: 1,0649%
  • Gassled

   • Selskap som eier infrastrukturen for gasstransport på norsk sokkel.
   • Andel DEA Norge: 0,081%, inkludert Zeepipe-terminalen (0,03946%) og Dunkerque-terminalen (0,05234%).