Forskningsprosjekt skal minimere sjansen for å påvirke eksisterende økosystem

Publisert

DEA deltar i forskningsprosjekt som kartlegger sjøfugl og hekking i de nord-atlantiske havområdene.

Prosjektet omfatter 38 områder i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, og kartlegger sjøfuglkolonier fra Russland, Norge, Storbritannia, Færøyene og Island. Forskningsprosjektet SEATRACK ble lansert i 2014 og skal etter planen vare i fire år. DEA har deltatt siden starten.

- Vi er alltid på jakt etter å økt kunnskap om områdene vi opererer i. Da er det selvsagt at vi bidrar til å støtte forskningsprosjekt, som gir oss bedre grunnlag for å drive virksomheten vår, forteller Kjetil Hjertvik, Kommunikasjonssjef i DEA Norge til enerWE. 

HSSEQ-sjef ved DEA i Norge, Jan Andreassen følger prosjektet med stor interesse.

- For DEA vil tilgang til data og rapporter fra studiene være nyttige i vårt arbeid med å minimere sjansen for at vi påvirker eksisterende økosystem i de områdene vi planlegger å operere i. Prosjektet hjelper oss også med å sette opp mer robuste og effektive beredskapsløsninger, forteller Andreassen i en pressemelding.

Et splitter nytt lys-loggingssystem har gitt forskerne ny og viktig informasjon om trekkruter og overvintringsområder i de nord-atlantiske havområdene.

- De fleste sjøfuglartene er spredd over store havområder og går kun til land i forbindelse med hekking om våren og sommeren. Med bruk av ny teknologi får vi endelig vite mer om sjøfuglens liv utenfor hekkesesongen, forklarer leder for SEATRACK, Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt.

I følge Strøm, gir forskningsprosjektet mer kunnskap om

  • De viktigste myte-områdene (fjærfelling), trekkrutene og overvintringsområdene for de største sjøfuglpopulasjonene
  • Størrelse og sammensetning (hvilken koloni fuglene kommer fra) av sjøfuglpopulasjoner utenom hekkeperioden
  • Trusler mot sjøfuglbestandene
  • Hvilke populasjoner som rammes ved akutte ulykker
  • Hvordan klimatiske forhold og endringer påvirker den enkelte populasjon og koloni.
  • En dedikert SEATRACK-app gir åpen og løpene tilgang til resultater fra prosjektet. Med appen kan for eksempel brukere velge mellom art, årstall, sesong, koloni og få resultater presentert i ett kart. Kartet viser hvilken art som sannsynligvis befinner seg i et spesifikt område til hvilken tid.

    SEATRACK er en modul i forskningsprosjektet SEAPOP, men har sin egen prosjektgruppe med representanter fra Norsk Polarinstitutt, Norsk institutt for naturforskning (NINA) and Miljødirektoratet.

Powered by Labrador CMS