DEA har fått med seg partnere og sikret seg ny lisens i Norskehavet

Publisert

DEA forteller i en pressemelding at de sikrer seg et spennende leteområde nær den pågående Dvalin-utbyggingen i Norskehavet.

Det lovende Dvalin Nord-prospektet (tidligere kalt Henry) ligger i lisens PL 211, bare 10 kilometer nord for Dvalin-feltet.

DEA sikret seg 100% eierskap i PL 211 september 2018, og har siden jobbet med å få med de øvrige Dvalin-partnerne på eiersiden. Etter fem måneder med god dialog og konstruktivt samarbeid, er alle avtaler i boks.

– Dette åpner for muligheter i et viktig område for DEA. Nå skal vi jobbe videre med å modne prospektet med mål om leteboring i 2020. Et eventuelt funn vil kunne tilføre Dvalin-feltet ytterligere verdier og styrke DEA sin posisjon i Norskehavet, sier administrerende direktør Jon Sandnes for DEA i Norge.

Avtalene er forventet godkjent av norske myndigheter innen 1. juli, 2019.

Partnernes eierandel fordeler seg slik:

  • DEA Norge AS, operatør (55%)
  • Petoro (35%)
  • Edison Norge AS (10%).