Alta-funnet bekreftet

Publisert

God fremdrift i et viktig prosjekt for DEA.

Boring av avgrensningsbrønn 7220/11-2 og sidesteg 7220/11-2 A på Alta-funnet i produksjonslisens (PL) 609 i Barentshavet er i ferd med å avsluttes, melder DEA Norge. Borelokasjon er ca. 6,5 km sørvest for Alta-funnet, og omlag 160 km fra norskekysten.

Funnet vi gjorde i den første Alta-brønnen i fjor ser lovende ut, sier Hugo Sandal, administrerende direktør i DEA Norge.

Med boringen av denne avgrensningsbrønnen og sidesteget, i tillegg til den forestående boringen av en fjerde brønn, vil vi få et mye klarere bilde av reservoarpotensialet, fortsetter Sandal.

Hensikten med brønn 7220/11-2 var å undersøke reservoarutbredelse og hydrokarbonkolonner på vestflanken av Alta-funnet. Ressursanslaget fra funnbrønnen er foreløpig anslått til å være på mellom 125 og 400 millioner fat oljeekvivalenter (MMboe).

Avgrensningsbrønnen påtraff en 50 m gasskolonne i reservoarbergarter av varierende kvalitet. Oljesonen var i bergarter uten reservoarkvalitet. Det ble derfor boret et sidesteg omkring 330 m mot vest. Sidestegsbrønnen, 7220/11-2 A, påtraff bevegelig olje i reservoarbergarter av moderat kvalitet. Trykkgradienter og oljetype er i overenstemmelse med funnbrønnen, 7220/11-1.

I både avgrensningsbrønnen og sidesteget ble det tatt kjerneprøve av reservoarsonene, og det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Resultatene er viktige med hensyn til det videre arbeidet med å kartlegge topp reservoarnivå og kvaliteten på reservoaret, som strekker seg langs vestflanken av Altafunnet. Ressursestimatet vil bli revurdert etter neste avgrensningsbrønn som skal påbegynnes om kort tid.

Brønn 7220/11-2 og sidesteg 7220/11-2 A er den andre og tredje brønnen som bores i PL609 og ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2 020 og 2 041 meter under havflaten, på 379 meters havdyp. Operasjonen ble utført av boreinnretningen Island Innovator, og de blir nå plugget og forlatt.

DEA Norge er partner i lisensen, med en andel på 30 %. Operatør er Lundin Norway med 40 % andel, og Idemitsu Petroleum Norge har den resterende andelen på 30 %.