Alta III bekrefter letemodell

Publisert

Foreløpige ressursanslag for funnet er på mellom 125 og 400 millioner fat oljeekvivalenter.

Boringen av avgrensningsbrønn 7220/11-3 og sidesteg 7220/11-3 A på den østlige delen av Alta-funnet i PL609 er nå avsluttet, skriver DEA Norge i en melding i ettermiddag.

- Med nye data fra hver brønn som bores i PL609 legger vi en ny del av puslespillet. Vi er nå i ferd med å få en rimelig god forståelse av reservoaret, og vi er fornøyd over å konstatere at letemodellen vår i stor grad er blitt bekreftet, forteller Hugo Sandal, administrerende direktør i DEA Norge.

Foreløpige funn på mellom 125 og 400 millioner fat oljeekvivalenter

Brønn 7220/11-1, der Alta-funnet ble gjort, ble ferdigstilt i oktober 2014 og ligger ca. 160 kilometer fra Norskekysten. Foreløpige ressursanslag for funnet er på mellom 125 og 400 millioner fat oljeekvivalenter. Dette estimatet skal nå revalueres basert på resultatene fra avgrensningsbrønnen.

Avgrensningsbrønn 7220/11-3 er lokalisert rundt fire kilometer syd for funn-brønnen og ca. tre kilometer nordøst for forrige avgrensningsbrønn, 7220/11-2, som ble ferdigstilt i juni. Hensikten med brønnen var å bekrefte letemodellen i tillegg til å påvise tilstedeværelse av hydrokarbonkolonner og de samme væskekontakter som i funnbrønnen.

Traff svært fruktbar sone

Brønn 7220/11-3 påtraff en 120 m tykk hydrokarbonførende sone med gode til svært gode reservoaregenskaper, hvorav 45 m var oljeførende. På grunn av tekniske utfordringer måtte brønnen plugges tilbake. Et sidesteg, 7220/11-3 A, ble derfor boret om lag 400 meter mot sørøst. Brønnen påtraff en hydrokarbonkolonne på 74 meter i reservoarbergarter med varierende reservoarkvalitet.

Brønnen blir midlertidig plugget og forlatt for å ha mulighet til å komme tilbake for å bore dypere og eventuelt gjennomføre en produksjonstest.

Omfattende datainnsamling

Trykkgradienter viser kommunikasjon mellom funnbrønnen 7220/11-1 og avgrensningsbrønnene. Det ble utført omfattende datainnsamling og kjernetaking. Brønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A ble boret til vertikale dyp på henholdsvis 1925 og 1962 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av permisk alder. Havdypet er 397 meter.

DEA Norge er partner i PL609 med en andel på 30 %. Lundin Norway er operatør med 40 %, og Idemitsu Petroleum Norge er innehaver av de resterende 30 %.