Hans-Hermann Andreae
Hans-Hermann Andreae

Utbyggingsplan til 10 milliarder er godkjent

Publisert

Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) for Dvalin-feltet i Norskehavet.

Utbyggingen gir arbeidsplasser i minst seks fylker. Utbyggingen av Dvalin vil koste i overkant av 10 milliarder kroner, og er det største prosjektet det ble levert inn PUD på i 2016.

- Vi forventer at to-tredjedeler av leveransene i prosjektet går til norske leverandører. Dvalin-utbyggingen bidrar til betydelig verdiskapning langs store dele av kysten, sier Kjetil Hjertvik, Communications Manager i DEA Norge til enerWE.no

Feltet er lokalisert i produksjonslisens (PL) 435 i Norskehavet, omtrent 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet, og 290 kilometer nord for Nyhamna i Midt-Norge. Utvinnbare ressurser er beregnet til 18,2 milliarder standard kubikkmeter gass. Lisensen ble tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2006.

– Godkjennelsen av utbyggings- og driftsplanen er viktig milepæl for prosjektet. Vi fortsetter arbeidet for fullt og ser fram til produksjonsstart i 2020, sier Hans-Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge.

I utbyggingsfasen er det beregnet at prosjektet vil gi arbeid til over 6000 årsverk hos leverandører og underleverandører.

– Dvalin-prosjektet bidrar så langt til økt aktivitet i Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Østfold, Oslo og Akershus hos en presset leverandørindustri. Vi er stolte over å lede et prosjekt med vidtrekkende ringvirkninger. I tillegg er Dvalin-utbyggingen svært betydningsfull for DEA’s ambisjoner om videre vekst i Norge, sier Andreae.

Like etter at planen for utbygging og drift ble overlevert Olje- og Energidepartementet i oktober 2016, ble de første store utbyggingskontraktene tildelt Aibel, Aker Solutions og Technip Norge. Prosjektet er nå i en fase med detaljprosjektering. Produksjon av modulene som skal til Heidrun og undervannsproduksjonssystemet skal etter planen starte senere i år.

Dvalin blir bygget ut med en brønnramme med fire brønner, som vil bli knyttet inn til Heidrun-plattformen gjennom en rørledning og en kontrollkabel. På Heidrun-plattformen vil det bli installert en ny modul, som veier hele 4 500 tonn, hvor gassen vil bli prosessert og deretter komprimert. Statoil har ansvar for alt modifikasjonsarbeid på Heidrun, og DEA har, som operatør for Dvalin, ansvar for alt undervannsarbeid.

Partnerskapet i Dvalin har lykkes i å redusere prosjektkostnaden med over tjue prosent sammenlignet med opprinnelig kostnadsoverslag. Dette skyldes en mer effektiv prosjektgjennomføring og ved å forenkle noen av utbyggingsløsningene. I tillegg har økt konkurranse i markedet hjulpet med å kutte kostnader.

DEA Norge er operatør av Dvalin-lisensen (PL435) med 55 prosents eierandel. Partnere er Petoro (35%) og Edison (10%).