DEA betalte 2,1 milliarder kroner i skatt i 2017

Publisert

Årsrapportene for fjorårets regnskap tikker inn hos Brønnøysundsregistrene, og så og si hver dag kommer det en rapport om ett eller flere selskaper i energibransjen.

Det er alltid interessant å følge med på hvem som går i pluss og hvem som går i minus, samt med hvor mye. For oljeselskapene er dette ekstra interessant da det er snakk om så enorme beløp. Mens de fleste andre selskaper opererer med overskudd og underskudd på alt fra noen tusen til et par millioner kroner, er det snakk om milliardbeløp når vi ser på årsregnskapene til oljeselskapene.

Og det er ikke bare overskuddene som er store, det er også skattebeløpene som selskapene betaler. I tillegg til den ordinære selskapsskatten betaler selskapene også en særskatt på petroleumsutvinningen, og totalt ender skatten dermed på hele 78 prosent av overskuddet.

DEA Norge AS er del av tyske DEA Deutsche Erdoel AG. Selskapet har hovedkontoret sitt i Hamburg, og de er en global aktør innen olje og gass. Ifølge regnskapstallene deres omsatte de for 7,5 milliarder kroner i Norge i 2017, og leverte et resultat før skatt på 2,5 milliarder kroner. Av det ble selskapet sittende igjen med 395 millioner kroner i overskudd etter at nesten 2,1 milliarder kroner ble betalt i skatt til den norske stat.

For å sette det i perspektiv så bruker det offentlige 150.600 kroner pr. barnehageplass. Det betyr at DEA alene finansierer hele 13.944 barnehageplasser med sitt skattebidrag.

Selv med en skatteregning på 2,1 milliarder kroner, er det ingen som klager over skattenivået i DEA.

- Vi har vært aktive på norsk sokkel i 45 år, og har i alle disse årene levd godt med det norske skattenivået – ikke minst fordi vi er med på å forvalte verdier på vegne av felleskapet. Det aller viktigste for oss er næringen har stabile, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i DEA Norge til enerWE.

Med så lang fartstid er DEA godt etablert på norsk sokkel, og de er derfor ikke omfattet av leterefusjonsordningen som ble innført i 2005. Sandnes fremhever likevel at det er en god og viktig ordning.

- Selv om vi som selskap ikke benytter oss av ordningen nå, er den svært viktig for både industrien og det norske samfunnet. Leterefusjonsordningen har bidratt til flere funn, og dermed til store inntekter for samfunnet, sier Sandnes.

Les også:

Powered by Labrador CMS