- De stemmene som ikke ønsker oljenæringen vel, får mye plass

Publisert

Oljebransjen er Norges største og viktigste næring. Den skaper enorme inntekter som har gitt Norge et oljefond, og gjennom høye skatter og store ringvirkninger bringer den fortsatt flere hundre milliarder kroner inn i den norske statskassen - hvert eneste år.

Likevel kan man ofte få inntrykk av at oljealderen allerede er over når man leser aviser og tidsskrifter, eller hvis man deltar i debatter i sosiale medier. Det er populært å rakke ned på oljebransjen, og det er til tider direkte upopulært å påpeke enkle faktaopplysninger om bransjen og hvor mye den faktisk bidrar med til samfunnet.

En av de som reagerer på dette er Lundin-sjef Kristin Færøvik. I et lengre intervju med Norsk Sokkel som utgis av Oljedirektoratet.

- Jeg vet ikke helt om næringen egentlig har et dårlig omdømme. De stemmene som ikke ønsker oljenæringen vel, får mye plass. For mediene er det kanskje mer interessant med en polarisert diskusjon, enn en diskusjon som er litt mer kompleks, sier Færøvik til magasinet Norsk Sokkel.

Hun uttrykker en skuffelse over at ikke flere klart og tydelig sier hvor mye bransjen faktisk betyr for Norges inntekter.

- Det er flere – som kan økonomi og vet bedre – som unnlater å nevne dette når de står på en talerstol eller foran en mikrofon. Det skyldes trolig den negativt ladede samfunnsdebatten om olje og klima, sier Færøvik.

Hun mener at det ikke er noen motsetning mellom å framsnakke oljebransjen og det å stille seg bak klimamålene Norge har forpliktet seg til gjennom Paris-avtalen.

- Jeg er også litt forbauset over retorikken fra flere i næringsliv og fra flere meningsbærere i samfunnet. De vet utmerket godt hvor viktig denne næringen er for norsk økonomi, men de snakker ikke om det. Det bør de, selv om de selvfølgelig også er opptatt av at Norge skal oppfylle sine forpliktelser i Paris-avtalen, sier Førøvik.

Les hele intervjuet med Krisin Færøvik i magasinet Norsk Sokkel på nett, eller last det ned som PDF.

Les også: