Årets IT-trender i oljen

Publisert

Sikkerhet, mobilitet og skyen.

Lav oljekurs og nye sikkerhetsutfordringer påvirker it-investeringene til norske olje- og gasselskaper.

I løpet av ett år har it-sikkerhet blitt mer aktuelt hos hele seks av ti selskaper i olje- og gassektoren. Det viser en fersk spørreundersøkelse foretatt av markedsbyrået Rock IT på oppdrag for konsulentselskapet Sopra Steria.

Sikkerhet bør være et høyaktuelt tema for alle selskaper med aktivitet på sokkelen. Hovedårsaken er global konkurranse. Etterretningsaktiviteten innen oljeindustrien er allerede betydelig, og vil sannsynligvis vokse kraftig i takt med økende interesse for nordområdene og dypvannsteknologi, sier David Cameron, direktør for Sopra Sterias skandinaviske olje-, energi- og industrisektor.

Undersøkelsen er gjort i forkant av Energyworld 2015, olje- og gassbransjens årlige teknologikonferanse i Stavanger.

Prisen for fleksibilitet

Undersøkelsen viser at nettskyen er den teknologien som er mest aktuell i norsk olje- og gassektor i dag. På andreplass følger mobilitet. David Cameron i Sopra Steria forteller at en mobil skyverden skaper nye utfordringer på sikkerhetssiden.

Både skyteknologi og mobilitet åpner for større grad av fleksibilitet og økt effektivisering, noe vi vet er viktig både i oljesektor og i mange andre bransjer. Samtidig kommer ingenting gratis her i livet. Når nøkkelmedarbeidere får tilgang til sensitiv informasjon når som helst og hvor som helst, gjelder dette også potensielt for uvedkommende. Her må it-avdelingene holde tungen rett i munnen og balansere kravene om tilgjengelighet med et tilfredsstillende sikkerhetsregime, sier Cameron.

Ingen solnedgang i sikte

Til tross for at oljekursen forventes å ligge lavt i overskuelig fremtid, planlegger nesten halvparten av selskapene i undersøkelsen å igangsette store it-prosjekter i løpet av 2015.

Teknologi kan fremdeles være et konkurransefortrinn i sektorer som møter mange krav og kompleksiteten stadig øker. Investeringsviljen i teknologi er etter mitt syn et tegn på at olje og gass absolutt ikke er en næring i solnedgangen, som enkelte har hevdet, sier Cameron.

Powered by Labrador CMS