Dette er den nederste delen av tårnet i vindturbinen.
Dette er den nederste delen av tårnet i vindturbinen.

Datasentre og vindkraft bidrar til økt bruk av langsiktige kraftkjøpsavtaler

Ny rapport ser på utviklingen av såkalte PPA-avtaler som går utenom kraftbørsen Nord Pool.

Publisert

Strøm kjøpes og selges stort sett på kraftbørsen Nord Pool. Der kan for eksempel strømselskapene kjøpe strømmen sin fra vannkraftverkene og vindkraftparkene for så å selge den videre til sluttbrukere.

I Norge og Norden går mesteparten av krafthandelen over denne børsen, og her settes prisen fra time til time i det som kalles spotmarkedet.

Det er imidlertid fullt mulig å kjøpe og selge strøm ved siden av gjennom såkalte bilaterale avtaler. Dette er spesielt vanlig for den kraftkrevende industrien som er avhengig av forutsigbare avtaler over lang tid slik at de kan sikre seg en jevn forsyning av strøm til en god pris.

Disse langsiktige avtalene kalles Power Purchasing Agreement (PPA).

Nå forteller NVE i en pressemelding at de har fått Copenhagen Economics til å utføre en analyse av utviklingen innen dette PPA-markedet for Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Analysen viser at det har vært en tydelig økning i bruken av PPA-er de siste årene. De forklarer at noen av årsakene til det er høyere etterspørsel etter langsiktige avtaler fra datasentre kombinert med mer utbygging av vindkraft.

Som enerWE tidligere har rapportert, er vindkraftutbyggingen i stor grad lånefinansiert. Da krever bankene at de har langsiktige avtaler som sikrer de en stabil inntekt, og dermed er de veldig interessert i å inngå slike langsiktige avtaler.

Vannkraftverkene er på sin side ikke like ivrige i å inngå slike langsiktige avtaler. De kan skru igjen krana når etterspørselen er lav, og heller vente til prisene er høye før de produserer mer strøm.

Rapporten peker også på at økt oppmerksomhet på klimaet, samt sosiale og politisk regulatoriske forhold, også er en driver for denne utviklingen. I finansmiljøene går dette gjerne under forkortelsen ESG , som står for Environmental, Social and Governance.

– For RME er det viktig å forstå trender og utviklingen i kraftmarkedet slik at vi kan basere reguleringen på et bredest mulig kunnskapsgrunnlag. Denne rapporten gir oss nyttig innsikt i markedet for prissikringsmuligheter i Norden, og hvordan markedet har endret seg de siste årene, sier seksjonssjef i RME Vivi Mathiesen.

Langsiktige kraftkjøpsavtaler ses også på som en prissikringsmekanisme som stabiliserer prisene. Copenhagen Economics trekker derfor også frem at strengere regulatoriske krav i det finansielle markedet som ikke omfatter PPA vil gi aktørene et insentiv for å velge slike avtaler som prissikringsverktøy på bekostning av prissikring i det finansielle markedet.

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Powered by Labrador CMS