Dropper full elavgift på bitcoin og kryptomining i datasentre

- Avgiftsmessig forskjellsbehandling av kraftforbruket i et datasenter er avgiftsteknisk vanskelig å avgrense, gjennomføre og kontrollere.

Publisert

I dag har regjeringen lagt frem revidert statsbudsjett for 2020, og blant de mange nyhetene kommer det frem at regjeringen dropper å ilegge kryptomining i datasentre full elavgift.

Dette kom som et krav fra Stortinget og mange andre som var negative til at datasentre med maskiner som drev med kryptomining for bitcoin og andre kryptovalutaer skulle få nyte godt av ordningen med redusert elavgift.

Forslaget skapte imidlertid store utfordringer for datasentre som i utgangspunktet ikke legger seg opp i hva slags tjenester som brukes på maskinene i sentrene. Etter en omfattende høringsrunde ble det stille fra departementene før det nå ble klart at regjeringen gir opp å innføre full elavgift.

- Avgiftsmessig forskjellsbehandling av kraftforbruket i et datasenter er avgiftsteknisk vanskelig å avgrense, gjennomføre og kontrollere. Usikkerheten og mangelen på forutsigbarhet næringen opplever nå, er uheldig, skriver regjeringen i revidert statsbudsjett.

Regnskapsteknisk anslår finansdepartementet at endringen vil gi et beregnet provenytap på 10 millioner kroner i 2020.

Powered by Labrador CMS