Foto: Statkraft
Foto: Statkraft

Google har kjøpt tomt i Norge, og Statkraft har allerede gjort den klar for elektrisk tilknytning

Google er i ferd med å etablere datasentre i Norge.

Statkraft forteller i en pressemelding på sin hjemmeside at de har inngått et samarbeid med Google om å tilrettelegge for selskapets kjøp av en 1.947 mål eiendom i Skien.

Google kunngjorde i dag at de har kjøpt eiendommen,

– Dette er det største som har skjedd i min tid og på mange år i Grenland. Selv om Google understreker at de foreløpig kun kjøper en stor tomt, er det god grunn til i hvert fall å feire dette med en halv kake, sier ordfører Hedda Foss Five i Skien, til Varden.

Det betyr ikke at de ligger på latsiden. Statkraft har allerede utviklet tomten med ferdige reguleringsplaner og konsesjon for elektrisk tilknytning slik at alt ligger tilrette for at Google etablerer seg med datasenter i Norge.

Statkraft skal samarbeide med Google for å utvikle den grunnleggende infrastrukturen for eventuelle fremtidige investeringer i datasenter.

Selskapet forklarer at fungerer som tilrettelegger for datasenterbransjen ved å utvikle og forberede eiendommer for datasenterbygging. Så selger de prosjekter som oppfyller datasenterindustriens krav til teknologiselskapene som investerer i eiendommer, infrastruktur, bygninger og servere.

Statkraft har et tett samarbeid med Google om dette prosjektet, og selskapets rolle er å videreutvikle og forberede eiendommen ved å bygge den infrastrukturen som behøves.

- Googles kjøp viser at Norge er attraktivt for den digitale økonomien, takket være tilgang til fornybar energi, kompetanse og fokus på digital utvikling. Arbeidet med å legge til rette for internasjonale datasenteraktører har vært vellykket, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft har som forvalter av om lag 2500 eiendommer i Norge lang erfaring med denne typen arbeid.

Regjeringen har som uttalt mål om å gjøre Norge til en attraktiv nasjon for datasentre, og med stor tilgang til fornybar strøm fra fornybare energikilder som vannkraft og etterhvert også vindkraft har Norge gode forutsetninger for å tiltrekke seg internasjonale datasenteraktører.

1. januar 2016 fikk også datasentrene innvilget redusert elavgift på 0,5 øre/kWh istedenfor den vanlige satsen på 15,83 som vanlig næringsliv og privatmarkedet må betale.

Det er imidlertid mange som har reagert på at denne lave elavgiften også gis til kryptoutvinnere, og regjeringen har derfor foreslått å fjerne fritaket for krytpoutvinningsaktiviteter i datasentre. Skatteetaten har utarbeidet et forslag som nå er ute på høring. Der har blant annet Statkraft levert høringsuttalelse, og de skriver at forslaget må utredes mer dersom det skal implementeres.

I flere av de andre høringsuttalelsene påpekes det at dette forslaget allerede har skapt uforutsigbarhet for datasenteraktørene, og det gjenstår derfor å se om dette vil påvirke Google og andres satsinger på datasentre i Norge.

Powered by Labrador CMS