Smarthub velger Metercloud for integrasjon med Elhub

Publisert

Tilrettelegger for smarte nett gjennom intelligent utnyttelse av store datamengder.

Samtlige nettselskap i Norge forbereder levering av forbruksdata til den sentrale datahuben Elhub innen 2017, og innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) innen 2019. Dette danner grunnlaget for fremtidens digitale nettselskap og smarte nett. De 10 nettselskapene i Smarthub har etablert et samarbeid for implementering og drift av AMS.

Utnytter innsamlede data for intelligent nett

Smarthub AS inngår avtale med Greenbird om bruk av Metercloud til integrasjon mellom Elhub og fagsystemene hos alliansens 10 medlemmer, det opplyser Greenbird i en pressemelding.

Med Metercloud etablerer Smarthub en fremtidsrettet løsning som håndterer forretningskritiske integrasjoner for innføring av smarte målere, og tilrettelegger for smarte nett gjennom intelligent utnyttelse av store datamengder.

Bruk av Metercloud forenkler meldingsutvekslingen med Elhub, og integrasjon med nettselskapenes fagsystemer. Metercloud gjør det mulig å utnytte innsamlede data på en smart måte for å bygge et intelligent nett. Avtalen med Smarthub inkluderer et abonnement på test- og simulasjonsplattformen Ghostwriter. Dette åpner for at Smarthub allerede nå kan simulere måleverdier og hendelser fra 150 000 smarte målere, før den fysiske utrullingen av smarte målere starter.

Bransjeløsning for integrasjon

- I Smarthub så vi behovet for en integrasjonsløsning som forenkler samhandlingen mellom Elhub og fagsystemene hos våre 10 nettselskaper i alliansen. Samtidig trenger vi en forenkling av samhandlingen mellom Smarthub sitt måleverdisystem og fagsystemene hos våre nettselskaper. I stedet for å løse integrasjonen med et tradisjonelt implementeringsprosjekt, innså vi at Greenbird kan tilby en langt mer effektiv og fremtidsrettet løsning med Metercloud. Nå kjøper vi en bransjeløsning for integrasjon. Dette byr på fordeler som lavere investeringer i startfasen, lavere risiko, forutsigbare kostnader, og en løsning som blir vedlikeholdt og kontinuerlig utviklet av Greenbird, forklarer daglig leder i Smarthub, Svein Ivar Morsund.

Bedre integrasjon i energimarkedet

Tradisjonelt har systemintegrasjon vært forbundet med store investeringer i infrastruktur og kostnadskrevende utviklingsprosjekter, hvor all funksjonalitet blir utviklet for hver enkelt kunde. Med Metercloud tilbyr Greenbird en bransjeløsning for energiselskapenes integrasjonsbehov i forbindelse med smart måling, smarte nett og omleggingen av markedsprosesser til Elhub. Lavere kostnader, raskere implementering, mindre risiko og høyere fleksibilitet for realisering av nye smarte tjenester, er noen av fordelene med Metercloud som bransjeløsning.

- Metercloud er utviklet med en moderne container-arkitektur basert på åpne og lettvektige komponenter som blant annet Apache Camel og Docker. Dette åpner for full fleksibilitet for kundene, uavhengig om de ønsker å kjøre løsningen i et privat datasenter, eller hos en norsk eller global nettskyleverandør, forteller Thorsten Heller, CEO i Greenbird.

Intelligent nettstyring og reduserte kostnader for vedlikehold og drift av strømnettet

- I tillegg åpner container-arkitekturen i Metercloud for flere spennende utvidelser basert på bruk av Big Data og maskinlæring. Nettselskapene får nå tilgang på svært store mengder detaljerte data om status på strømnettene sine. Metercloud vil være fundamentet for intelligent drift av strømnettet, og åpner for at nettselskapene kan utnytte teknologi og data for prediktivt vedlikehold, håndtering av utfall, automatisert feilhåndtering, og selvdiagnose. Det er disse områdene som kan gi nettselskapene store muligheter for kostnadsbesparelser, forklarer Heller.