Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Dansk innsats for å redusere klimautslipp får stryk

Over halvparten av de klimaprosjektene som staten og danske selskaper har investert i for å redusere sine CO2-utslipp, er nytteløse.

Publisert

Over halvparten av de klimaprosjektene som staten og danske selskaper har investert i for å redusere sine CO2-utslipp, er nytteløse, mener tre eksperter.

Klimaminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet tar opplysningene svært alvorlig. Han sier de globale reglene ikke har vært gode nok.

De danske staten har brukt rundt 1,4 milliarder danske kroner på kjøp av klimakvoter, opplyser Energistyrelsen i landet til Politiken. Summen tilsvarer 1,9 milliarder norske kroner. Summen danske bedrifter har brukt er ukjent, men sannsynligvis tilsvarende høy.

Forskerne Martin Cames og Lambert Schneider, henholdsvis avdelingssjef og forskningskoordinator ved Öko-Institut i Tyskland, har gått gjennom det danske klimaregnskapet.

De mener at 58 prosent av alle kvotene enten er svært problematiske eller kun med lav sannsynlighet har ført til utslippsreduksjoner.

– Skaden er dobbel. For det første betyr det at Danmark formelt har oppnådd målene i Kyoto-avtalen, mens det reelt sett har vært et økt utslipp av CO2 til atmosfæren. For det andre er en stor del av pengene som Danmark og danske selskaper har brukt på kvotene, bortkastet, sier Schneider.

Avisen har også forelagt konklusjonene for Barbara Haya, som leder Berkeley Carbon Trading Project på universitetet Berkeley i USA. Hun sier seg enig i dem.

Klimaministeren Dan Jørgensen sier regjeringen ikke har planer om å bruke klimakvoter for å nå målet om en 70 prosents utslippsreduksjon i 2030, og tar også til orde for å sikre bedre regler i FNs klimaforhandlinger.

(©NTB)