- Dagens skatteregime på norsk sokkel legger opp til at staten tar all risikoen

Publisert

Det pågår for tiden regjeringsforhandlinger mellom Høyre, Fremskrittspartiet Venstre og KrF. Der har det blant annet kommet frem at Venstre forsøker å få kuttet ned på leterefusjonsordningen som nye aktører i oljebransjen nyter godt av. I 2017 utgjorde den 3,3 milliarder kroner i utbetalinger fra staten.

I bransjen er de svært opptatt av at rammevillkårene for aktiviteten på norsk sokkel opprettholdes, og påpeker at det er nettop det som gjør det interessant for internasjonale aktører å engasjere seg på norsk sokkel selv om skattenivået er på hele 78 prosent av overskuddet. De frykter at endringer i rammevilkårene kan skremme bort aktører, og at det kan gå utover titusnvis av arbeidsplasser.

I miljøorganisasjonen Natur og ungdom ber de derimot Venstre om å stå på kravene.

- Leterefusjonsordningen er en dyr subsidie av Norges desidert største utslippskilde. I en tid hvor vi er nødt til å kutte utslipp umiddelbart, er det helt riktig av Venstre å stå på klimakravene,sier Andreas Randøy, fagansvarlig for olje i Natur og Ungdom.

Her må det påpekes at leterefusjonsordningen ikke er en subside. Det er en ordning som gjør at selskaper kan få utbetalt skattefordelen av utgiftene de har hatt året etter, istedenfor å vente 10-15 år når funnet er modent og man kan avskrive utgiftene opp mot overskuddene man etterhvert genererer. Finansdepartementet beskriver det da også som en provenynøytral ordning, det vil si at den ikke gir utslag for statens inntekter.

Natur og ungdom er også opptatt av at dagens skatteregime for oljeselskapene skaper en stor risiko som kan bli dyr for Norge dersom etterspørselen etter olje faller så mye som de tror.

- Dagens skatteregime på norsk sokkel legger opp til at staten tar all risikoen. I en verden som raskt må avvennes fra oljeavhengigheten, kan felleskapet ende opp med å betale dyrt for ulønnsomme prosjekter, sier Randøy.

Det er også et poeng at det pågår et omfattende skifte der fornybare energikilder som vindkraft og solenergi vokser veldig raskt samtidig som stadig mer av samfunnet elektrifiseres. Det kan føre til lavere etterspørsel etter olje og gass.

- Oljefelt som blir oppdaget i dag vil ikke være i drift før om 10 – 20 år, og produsere fossil energi lenge etter verden må være fornybar. I realiteten gambler vi på at klimamålene mislykkes, fortsetter Randøy.

Les mer: