- Dagens Næringsliv roter det til i regnestykke om nettselskapene

Publisert

KRONIKK av Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.

Gjennom flere oppslag i DN og senest i dag mandag 25. februar påstår DN at NVEs rapport forteller oss at nettkundene kan spare 2,6 milliarder i året om antall nettselskaper ble halvert. Det er feil. Si heller 0,6 milliarder DN.

NVEs bestilte Thema-rapport om «potensialet teknologi og organisering har til å redusere strømkundens nettleie», har fått overmåte stor oppmerksomhet, særlig i DN som i gjentatte oppslag referer feilaktig om rapportens innhold. Nedenfor skal vi redegjøre hvorfor medieskapte 2,6 milliarder blir til 0,6 milliarder å spare på fusjoner.

Thema-rapporten har vi gått gjennom i detalj og rapporten er etter vår oppfatning innholdsmessig ok. Isolert sett, vet vi naturligvis at det kan være penger å spare på fusjoner og digitalisering. Utfordringen er at omtalen av denne gir et svært skjevt bilde av hva rapporten forteller oss.

I blant annet DN har vi lest at NVE uttaler at det er milliarder å spare dersom antall selskaper halveres. Artiklene i DN bygger nettopp på Thema-rapporten. Men hva står det egentlig i rapporten?

Fra 2,7 milliarder til 600 millioner i besparelser

Rapporten synliggjør fire scenarier der det i media naturlig nok tas utgangspunkt i det mest offensive scenariet, og ikke nødvendigvis det mest sannsynlige. Dette scenariet skal i sum skal gi en besparelse på 2,7 milliarder (beløpet på 2,6 milliarder som har satt seg i media finner vi ikke igjen i rapporten, og vi bruker derfor 2,7 milliarder som står i rapporten). Problemet er at det i sakens presentasjon blant annet i DN gis ett etterlatt inntrykk av at det er 2,7 milliarder å spare på fusjoner. Rapporten sier ikke det. Den forteller oss at 1,25 milliarder henføres direkte til gevinsten ved fusjoner og tilsvarende begrunnes med sparte kostnader gjennom framtidig digitalisering. Rapporten understreker at det ikke er nødvendig med fusjoner for å ta ut digitaliseringsgevinstene.

Rapporten sier videre at flere av de samme gevinstene, som det vises til ved fusjoner og sammenslåinger kan realiseres på andre måter, men at det blir noe vanskeligere.  Her vises det blant annet til Nettalliansen og skalafordeler gjennom konserntilknytning.  Om man er forsiktig i anslaget og legger til grunn 50% besparelse står vi igjen med at «fusjonsgevinsten» alene er på ca. 0,6 milliarder kroner. Det er ett noe annet beløp enn det etterlatte inntrykket som gis i media og som dyttes foran av de som mener at fusjoner er løsningen på det meste.

0,6 milliarder utgjør ca. 0,65 øre/kWh i reduksjon i kundens nettleie. Det er flott at vi står overfor besparelser, men for å sette dette i perspektiv utgjør Statnetts økning i tariffen alene i år samme beløp og Elavgiften utgjør 15,83 øre/kWh i 2019, hvilket gir 14 milliarder i årlige inntekter til staten.

Rapporten tar heller ikke hensyn til engangskostnadene ved fusjoner og enda viktigere er det å legge merke til at gevinstene ved å ha et selskap lokalisert i lokalsamfunnet ikke er tatt med i beregningene.  Kun redusert nettleie. Distriktsenergi har tidligere regnet på at distriktsenergiverkene bidrar med 8 milliarder til lokalsamfunnet hvert år.

Rapporten forteller oss følgelig ikke noe vi ikke vet. Ja du kan spare penger på fusjoner, men regnstykket presentert er blåst opp i media til det ugjenkjennelige.  En litt mer edruelig tilnærming til tallene i rapporten og tallene sett i sammenheng med andre utgifter i nettleien er å foretrekke.

Bare for å ha nevnt det. Distriktsenergi legger seg ikke opp i om selskaper bør fusjonere eller ikke.  Vi har respekt for at dette er ett eieranliggende og at eier i sine strategiske vurderinger legger alle argumentene på bordet før det tas viktige valg for bedriftens framtid. Men vi hadde satt pris på at det som presenteres i media bygges på fakta.

DN har etter flere oppfordringer rettet opp artikkelen 26 februar og lagt inn følgende ordlyd:

"DN skrev i en tidligere versjon av denne artikkelen at en NVE-rapport viser at «norske strømkunder kunne spare 2,6 milliarder kroner i året hvis antall nettselskaper ble bortimot halvert». Anslaget på 2,6 milliarder kroner inkluderer også gevinster fra digitalisering"

Kronikken ble opprinnelig publisert på Distriktsenergi.no. Gjengitt med forfatterens tillatelse.