Tidligere oljeservice-styreleder frifunnet for utroskap og hvitvasking

Publisert

Økokrim ser etter grunnlag for å anke.

Tidligere styreleder Mårten Rød (66) i oljeserviceselskapet Marine Subsea er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for utroskap og hvitvasking.

– Klienten var veldig fornøyd med utfallet av dommen, men har ikke fått sett nærmere på den ennå. Nå er han frifunnet for både straffekravet og erstatningskravet fra bostyrer, sier forsvarer Johnny Veum til Dagens Næringsliv.

Økokrim vil anke

I fjor ble Mårten Rød dømt til åtte års fengsel i Oslo tingrett for grov utroskap mot selskapet og hvitvasking. I tillegg ble han dømt til å betale 116 millioner kroner i erstatning til konkursboet.

– Vi er overrasket over resultatet, men tar dommen til etterretning. Vi skal lese den grundig for å se om det er grunnlag for å anke, sier politiadvokat Helene Bærug Hansen i Økokrim i en kommentar til den 85 sider lange dommen.

  • Les også: Statoil-ansatte får bare delta på ett julebord hver
  • Uenighet i retten

    Dommen ble avsagt under dissens. Flertallet, to lagdommere og to meddommere, kom til at Rød må frifinnes for erstatningskravet. De mener det ikke er klar sannsynlighetsovervekt for at han har begått utroskapshandlinger.

    Mindretall, bestående av en ekstraordinær lagdommer og en meddommer, ville domfelle ham. De tok som utgangspunkt at Rød er frifunnet for straff, men mener at vilkåret om klar sannsynlighetsovervekt er oppfylt slik at det foreligger ansvarsgrunnlag for erstatning.

    Lagmannsrettens mindretall mener at erstatningen kan settes til 30 prosent av honorarene, det vil si 30 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS