Slik møter Venstre oljeknekken

Publisert

25 forslag for 25.000 arbeidsplasser.

Oljeknekken i Norge må møtes med tiltak som gjør det langt enklere, mer attraktivt og lønnsomt å starte egen bedrift, mener Venstre. Et grønt skatteskifte skal betale satsingen, skriver Dagens Næringsliv.

Over 20.000 oljerelaterte jobber har forduftet på halvannet år, og Venstre kommer nå med 25 ulike forslag partiet håper vil skape totalt 25.000 nye bedrifter i Norge i løpet av fire år.

Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik sier den akutte situasjonen for dem som mister jobben nå, er en viktig motivasjonsfaktor.

Dette må ses i kombinasjon med en langsiktig trend som går tilbake til omtrent 2007-2008, hvor Norge har hatt en jevnt fallende tendens på den internasjonale innovasjons- og gründerstatistikken, sier han til NTB.

Venstre peker på at antallet selvstendig næringsdrivende for første gang på svært lenge gikk ned i Norge i fjor. Etter Venstres syn skyldes dette manglende vilje over lang tid til å se på rammevilkårene for denne gruppen.

Norge er som høykostnad helt avhengig av å ha veldig høy og konstant innovasjonsevne, sier Breivik.

Offentlige kroner

Småbedriftenes vilkår må bedres blant annet gjennom å styrke rettighetene for enkeltpersonforetak, øke tilgangen på kapital, styrke apparatet av offentlige virkemidler og satse på forskning og innovasjon, mener Venstre.

Partiet foreslår å fjerne arbeidsgiveravgiften de tre første årene for nystartede bedrifter med under fem ansatte og for lærlinger. Selvstendig næringsdrivende skal få minstefradrag og få styrket sine sosiale rettigheter, og regelverket for småbedriftene skal forenkles.

Venstre ønsker å bruke flere offentlige kroner på på småbedrifter ved økte tilskudd til etablering og høyere avskrivningssatser.

Grønt skatteskifte

Venstre vil også redusere selskapsskatten fra dagens 27 prosent «til et nivå som er konkurransedyktig sammenlignet med våre naboland», noe også det offentlig oppnevnte Scheel-utvalget tar til orde for.

Sverige har en selskapsskatt på 22 prosent, mens Danmark har 24 prosent og har besluttet en videre nedtrapping.

En studie slo denne uken fast at kutt i selskapsskatten er langt mer effektivt enn kutt i formuesskatt og utbytteskap for å øke realinvesteringene i fastlands-Norge.

Breivik sier han ikke har nøyaktig oversikt over kostnadene ved å gjennomføre de 25 tiltakene. Han sier det grønne skatteskiftet som Venstre ivrer for, skal finansiere satsingen, sammen med friske midler.

Vi ønsker å vri på skattesystemet, slik at vi får mindre skatt og avgifter på det vi vil ha mer av, og mer skatt på det vi vil ha mindre av, nemlig forurensing, sier han.