Sjefsøkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreassen
Sjefsøkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreassen

Fall i oljepris øker usikkerhet

Publisert

Forventer lavere anslag i 2015 og 2016.

Oljeprisfallet gjør at anslaget blir vanskeligere å tolke, og enda mer usikre, sier sjeføkonom, Harald Magnus Andreassen, i Swedbank til Dagens Næringsliv.

Statistisk sentralbyrå publiserer oljeinvesteringstellingen for tredje kvartal tirsdag, og økonomene mener det seneste oljeprisfallet øker usikkerheten rundt tallene.

I andre kvartal ble førstegangsanslaget for 2016 oppgitt til 184,9 milliarder kroner. Førstegangsanslaget for 2015 var til sammenligning 182,4 milliarder. 2015-anslaget var 190,1 milliarder i andre kvartal.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank venter at anslagene for 2015 og 2016 blir tatt ned. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets venter at det går mot et litt kraftigere fall i 2016 enn det den forrige tellingen gjorde.

- Mindre verdt

Oljeprisen har falt markert gjennom sommeren, og prisen på Brent-olje noteres under 44 dollar fatet mandag. Jullum sier at verdien av oljetellingsestimatet denne gangen blir litt mindre.

Det er en betydelig forskjell for investeringsprosjektene på norsk sokkel om oljeprisen er 45 eller 65 dollar fatet. Det er betydelig usikkerhet i tallene siden oljeprisen har falt så mye etter tellingen ble gjort, sier Jullum.

- Oljeprisfallet gjør at anslaget blir vanskeligere å tolke, og enda mer usikre, sier Andreassen.

Oljeselskapenes budsjettprosesser skaper også usikkerhet.

Det er lagt til grunn leteprogrammer i tellingen som vi vet at ikke blir realisert nå, sier Andreassen, og etterspør en parallell undersøkelse som også har «best guess»-estimater og ikke bare er basert på prosjekter der det er innlevert og godkjent plan for utvikling og drift (pud).

181 milliarder

DNB Markets venter at tellingen vil peke i retning av investeringer på 181 milliarder neste år.

Vi mener forklaringen er å finne i leteinvesteringene som baseres på operatørenes foreløpige lisensbudsjett. Med det kraftige fallet i oljeprisen vil disse ventelige bli lavere. Budsjettene revideres ofte på høsten, og det er derfor grunn til å tro at tirsdagens tall for oljeinvesteringer heller ikke peker i retning av et kraftig fall i investeringene neste år, skriver DNB-økonomene i sin morgenrapport.

Powered by Labrador CMS