Da hammeren kraftverk ble bygget trodde man at det skulle dekke hovedstadens behov for elektrisistet for all fremtid!

Publisert

Hovedstadens første vannkraftutbygging var i Maridalen, og da Hammeren kraftverk ble bygget trodde man at det skulle dekke hovedstadens behov for elektrisitet for all fremtid!

enerWE tok turen til Hammeren kraftverk sammen med Energi Norge, E-CO Energi og Statkraft.

- Hammeren kraftstasjon er Oslo bys første vannkraftverk, forteller Sverre Dahl Knutsen, prosjektutvikler i E-CO Energi. Det ble satt i drift i 1900 etter to års byggeperiode. 

Han forteller til enerWE at de bygget kraftverket for å dekke etterspørsel etter elektrisitet i Christiania.

- Det var mye dampsentraler rundt omkring, og så fant man ut at man kunne supplere med vannkraft. Utfordringen var overføring til byen.

Hammeren kraftstasjon ble en stor seier for den nye teknologien. Byen og ikke minst det nye transportmiddelet sporveien, fikk sin etterlengtede strøm.

Strøm til sporveien bidro også til å fjerne et praktisk problem, nemlig hestemøkk fra hestetransport i Christianias gater.

Til tross for at Hammeren kraftverk ble bygget for mer enn 100 år siden, så er det fortsatt i drift.

- Hammeren kraftverk produserer rundt 20 GWh årlig, forteller Sverre Dahl Knutsen. Det er på størrelse med et middels stort småkraftverk.

Sverre Dahl Knutsen forteller at det kan bli litt vedlikehold på et mer enn 100 år gammelt kraftverk.

- Maskinen her inne er ikke fra 1900, men fra 1927. Den er jo "nesten ny", forteller han med et smil om munnen.

Han understreker at den er den er rehabilitert og godt vedlikeholdt.

- I tillegg byttet vi ut rørgaten i 2014, og da var denne 114 år gammel. Da var det på tide å ta et ordentlig løft, og det gav også et stort kostnadsløft for denne kraftstasjonen.

Vannet som går gjennom turbinene ender opp i Maridalsvannet som også er Oslo bys drikkevann.

- Det er Vann- og avløpsetaten som har ansvar for reguleringer i marka og også her ved kraftverket. De sørger for at det alltid skal være tilstrekkelig med drikkevannsreserver til Oslos befolkning. Vi produserer på det vannet de velger å slippe ned denne vannstrengen fra marka. Det er også flere kilder inn til Maridalsvannet, men dette er en av de, avslutter han. 

E-CO Energi er et av Norges ledende energiselskaper og er en del av Hafslund E-CO konsernet. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på ca. 13 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 650 000 husstander.