- Det er så "ripe" for disrupsjon at det er helt sjukt

Publisert

Cubit er et nystartet selskap som utvikler en programvareløsning for å forenkle og forbedre prosessen rundt eltilsyn. Selskapet springer ut av konsulentmiljøet i Miles, og harsamarbeidet tett med Hafslund Nett som har ønsket å utvikle en nettskybasert løsning for å effektivisere arbeidet med å gjennomføre tilsyn med elinstallasjoner.

enerWE møter daglig leder Arild Soldal og Erling Andreas Arnestad i Oslo for å høre mer om selskapet, løsningen de utvikler og hvorfor det er så store muligheter for digitalisering i kraftbransjen.

- Det er så ripe for disruption at det er helt sjukt, sier Soldal til enerWE.

Kraftbransjen er grovt sett delt i tre hovedtyper selskaper: kraftprodusenter, strømselskaper og nettselskaper. Sistnevnte er det omtrent 140 av i Norge i dag, og de har et lovregulert monopol på drift av av strømnettet som brukes til å sende strøm til boliger og næringsbygg. Det er dette som finansieres gjennom nettleien.

Strøm er alvorlige greier, og det er strenge krav til elektriske installasjoner. Alle nettselskapene er pålagt å ha en egen avdeling for tilsyn, og det går under navnet Det Lokale Eltilsyn (DLE). De gjennomfører tilsyn med lavspenningsanlegg og revisjoner av virksomheter. Dette tilsynet er underlagt Direktoratet for Safunnssikkerhet og beredskap (DSB).

- I utgangspunktet skal det gjennomføres eltilsyn hvert tyvende år, men det er et stort etterslep, forteller Soldal til enerWE.

Dette forsøker Cubit å gjøre noe med med sitt produkt Cubit tilsyn. Det er en Software as a Service (SaaS)-system som primært selges til tilsynsvirksomheten i nettselskapene.

Målet med tilsynsløsningen er å automatisere mest mulig av dagens tungvinte manuelle prosesser, samt forbedre kvaliteten gjennom standardisering.

 • Standarisiering / automatisering av å skrive avvik
 • Automatisering av avslutting av avvik / rettemelding
 • Automatisering av booking
 • Automatisering av kommunikasjon
 • Automatisering av dokumentkontroll
 • Tilsyn er i dag en veldig manuell jobb, og mye tid går med til å sende ut brev, vente på svar, og så registrere hva svaret er. Med denne løsningen automatiseres store deler av prosessen.

  Cubit er en nettbasert løsning tilpasset både PC og mobil.
  Cubit er en nettbasert løsning tilpasset både PC og mobil.

  Det er også ofte en utfordring at ting skrives ned på forskjellige måter, og så må det som står i tilsynsrapporten tolkes. Det skaper rom for feil. Med Cubit tilsyn er det blant annet en løsning der brukeren for eksempel kan trykke på et ikon hvis det er en stikkontakt som er løs. Da skrives det automatisk en standard beskrivelse av hva som er problemet, og det loggføres på riktig rom. Dermed blir det lettere for en elektriker å se nøyaktig hva som er mangelen, og utbedre den.

  Cubit er ikke alene i markedet. Fra før av er det to eksisterende konkurrenter: CGI og Enoro. Det nystartede selskapet mener imidlertid at markedet er modent for en nyere og mer moderne løsning.

  Det mener tilsynelatende også Hafslund Nett. Det var de som i utgangspunktet gikk til Miles for å få utviklet løsningen. Deretter valgte Miles å skille det ut i et eget selskap for å satse for fullt. Hafslund har på sin side valgt å ikke gå inn på eiersiden, men har isteden valgt å være en viktig kunde for det nystartede selskapet.