Castro vedgår at krisen i Venezuela påvirker

Publisert

Cubas president Raúl Castro innrømmer at krisen i Venezuela påvirker Cuba negativt. For få dager siden innførte myndighetene tiltak for å spare på energi.

Ifølge utskriften av en tale som Castro holdt fredag til medlemmer av nasjonalforsamlingen, vokste økonomien bare med 1 prosent i første halvår i år, halvparten av hva regjeringen hadde planlagt for.

Castro sa at den svake veksten skyldes lavere eksportinntekter og lavere import av olje fra Venezuela enn det som er avtalt.

Venezuela, som er sterkt avhengig av oljeeksport, er rystet av en dyp økonomisk krise med akutt varemangel og ukontrollert inflasjon.

Selv om Castro nevnte krisen hos Cubas nære allierte i generelle vendinger i desember, er det første gang han refererer til den mer konkret, og første gang han sier at Cuba har fått mindre olje fra Venezuela enn avtalt.

Venezuela sender rundt 100.000 fat olje per dag til Cuba til en fordelaktig pris, noe som utgjør rundt halvparten av landets energibehov.

Fallende eksportinntekter og redusert tilgang på olje gjør at myndighetene har innført tiltak for å spare energi, blant annet redusert busservice for arbeidere, redusert bruk av air conditioning i offentlige kontorer, kortere arbeidstid i enkelte kontorer og reduserte kvoter for drivstoff til tjenestebiler.